Tervetuloa vapaaehtoiseksi


Kristillinen vapaaehtoistoiminta perustuu Herramme Jeesuksen Kristuksen seuraajilleen antamaan tehtävään:

 

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen  ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti (Mt. 28: 18-20)."

 

Jeesus myös sanoi näin:  

"Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi."

"Kaiken mitä toivotte ihmisten teille tehtävän, tehkää te samoin heille."

 

Seurakunnan elämässä ja toiminnassa on runsaasti erilaisia tehtäviä.

 "Sinun luonasi on elämän lähde, sinun valostasi me saamme valon." (Ps 36:10)