Kaksi tyttöä muodostavat kädellä sydämen.

Vapaaehtoistyö

Haluaisitko sinä tehdä vapaaehtoistyötä ja olla omalta osaltasi auttamassa lähimmäistäsi? Klikkaa Tilkkutäkki -linkkiä ja pääset rekisteröitymään vapaaehtoiseksi ja sen jälkeen ilmoittautumaan vapaaehtoistehtäviin.  Sivusto on osoitteessa www.vapaaehtoispankki.fi/rovaniemi

Voit ilmoittautua vapaaehtoiseksi myös puhelimitse: Rovaniemen seurakunnan keskus puh. (016) 335 511

Voin tulostaa tästä paperisen lomakkeen ja palauttaa sen postitse, tai sähköpostilla tai tuoda kirkkoherranvirastoon Rauhankatu 70 B, 96100 Rovaniemi.

Kiinnostaako vapaaehtoistyö?

Tule palvelemaan messuun

Jumalanpalveluksissa on monenlaisia tehtäviä, joihin voit vapaaehtoisena osallistua. Voit toimia esimerkiksi seuraavanlaisissa tehtävissä: ehtoollisavustajana (tarvitaan koulutus), raamatun lukijana ja esirukouksessa, vastaanottamassa messuuntulijoita ja jakamassa virsikirjoja, kolehdinkerääjänä, laulamaan tai soittamaan, kirkkokahvien järjestäjänä.

Diakoniakylä- ja –korttelitoimikunnat

Vapaaehtoista diakoniatyötä lähimmäisten hyväksi n. 30:ssä toimikunnassa eri puolilla seurakuntaa. Varoja hankitaan talkoilla, keräyksillä ja myyjäisillä. Toimikunnat avustavat oman alueen seurakunta-tapahtumissa mm. emännän tehtävissä ja ohjelmasuorittajina. Toimikunnat järjestävät diakoniailtoja ja -päiväkahveja. 

Lisätietoja toiminnasta saat vastaavalta diakoniatyöntekijältä.

Lähimmäispalvelu

Ystävänä tuen tarpeessa olevalle lähimmäiselle ja/ tai vapaaehtois-työntekijänä Ruokapankissa. Lähimmäispalvelu on diakonian vapaaehtoistyötä. Se on ihmisten auttamista ja tukemista tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin. Käytännön työ on keskustelukaverina, tukihenkilönä tai vakioystävänä olemista. Voit toimia saattoapuna, ulkoilukaverina, talkoolaisen, ryhmänvetäjänä tai avustajana muissa diakonian tehtävissä. 

Lisätietoja toiminnasta saat vastaavalta diakoniatyöntekijältä.

Helmikammari

Ikäihmisten kyläpaikka. Kammarin vapaaehtoisena voit toimia kyläpaikan eri tehtävissä sekä ryhmänohjaajana ym. Lisätietoa Helmikammarista löydät tästä linkistä.

Yhteisvastuukeräys

Suomen suurin kansalaiskeräys. Tarvitaan lipas- ja listakerääjiä ja talkoolaisia joka kevät helmikuusta huhtikuuhun. Tiedustelut oman piirin diakoniatyöntekijältä.

Ruokapalvelutoiminta

Emäntiä keskiviikko-aterian valmisteluun Ounasrinteen kappelille. 

Lisätietoja toiminnasta saat vastaavalta diakoniatyöntekijältä.

Ruokapankki

Haluatko tulla vapaaehtoiseksi ruokapankkiin? Lue lisää ruokapankin toiminnasta tästä linkistä.

Katulähetystyö

Vapaaehtoista päihde- ja kriminaalityötä. Lue lisää katulähetystyöstä tästä linkistä.

Palveleva puhelin

Palvelevan puhelimen tarkoitus on lievittää inhimillistä hätää tarjoamalla keskusteluyhteyttä ihmisille. Haluaisitko auttaa lähimmäistäsi ja tulla palvelevan puhelimen rinkiin?

Lisätietoa saat Palvelevan Puhelimen toiminnanohjaajalta.

Muu osallistuminen

Tarvitsemme ohjelman suorittajia, ryhmänohjaajia tai avustavia ohjaajia tilaisuuksiin ja kerhoihin. Tarvitsemme yksittäisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin talkoolaisia. 

Lisätietoja toiminnasta saat vastaavalta diakoniatyöntekijältä.

Vapaaehtoisena voit auttaa muita.