Avoimet työpaikat Rovaniemen seurakunnassa

Rovaniemen seurakunnassa

on uudelleen haettavana

Viestintäpäällikön virka
 

Viestintäpäällikön tehtävänä on suunnitella, kehittää ja johtaa seurakunnan viestintätoimintaa, joka toteuttaa seurakunnan strategian tavoitteita.

Tehtäviin kuuluu mm. printti-, radio- ja verkkoviestinnän kehittäminen ja toteuttaminen, seurakuntalehden toimittaminen, kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokouspäätösten tiedottaminen, viestinnän koordinointi koko seurakuntaa koskevissa projekteissa, yhteydenpito sidosryhmiin viestinnän asioissa, henkilöstön viestintäkoulutuksen suunnittelu ja toteutus sekä viestinnän esimiehenä toimiminen.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä viestintäalan kokemus sekä kirkon työn ja seurakuntaelämän hyvä tuntemus. Viran hoito edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja.

Viestintäpäällikön lisäksi viestinnässä työskentelee tiedottaja ja toimistosihteeri.

Valitun tulee olla ev.lut. kirkon jäsen. Hänen tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Tehtävän vaativuusryhmä on 602.

Viranhaku tapahtuu KirkkoHR -ohjelman kautta. Hakuaika päättyy
pe 22.3.2019 klo 15.00. Aikaisemmat voimassa olevat hakemukset huomioidaan toisella hakukierroksella.

Lisätiedot: kirkkoherra Kari Yliräisänen, p. 040 5032 734 tai kari.yliraisanen@evl.fi

 

 

Kirkon avoimet työpaikat 

Suomen evankelis-luterilainen kirkko työllistää noin 20 000 työntekijää. Kirkon työntekijät työskentelevät yleensä seurakunnissa, seurakuntayhtymissä, tuomiokapituleissa ja Kirkkohallituksessa. Nämä ovat itsenäisiä työnantajaorganisaatioita, joilla on oma hallinto ja ne hoitavat mm. henkilöstönsä rekrytoinnit itsenäisesti.

Kirkossa tehdään monenlaisia töitä. Noin puolet työpaikoista on hengellisen työn tehtäviä, joihin kuuluvat papit, kanttorit, diakoniatyön ja nuoriso- ja lapsityön tehtävät. Kirkossa on lisäksi työntekijöitä mm. hallinnon, toimistotyön, viestinnän, tietohallinnon ja kiinteistönhoidon tehtävissä. 

Katso kirkon avoimet työpaikat täältä.