Viikon Sana 17.6.2020

Jumalaan me luotamme


Juhannuksena muistelemme Johannes Kastajaa, joka kastoi ihmisiä, kehotti parannukseen ja kritisoi tuon ajan vallanpitäjiä, mikä koituikin lopulta hänen kohtalokseen Herodeksen käskystä. 
”Jumalaan me luotamme”, lukee tänäkin päivänä Yhdysvaltain dollarissa. Viime aikaisten valitettavien tapahtumien jälkimainingeissa kirkko tuntuu kutsuvan ihmisiä ristin luo.


Uskonnon ja vallitsevan kulttuurin suhdetta voidaan lähestyä muutamasta näkökulmasta. Yksi tapa on nähdä evankeliumi ja usko Kristukseen jonakin täysin vieraana vallitsevalle kulttuurille. Hengellisyys on ikään kuin maallisen vastakohta. Tällöin uskonto erotetaan täysin vallitsevasta kulttuurista. 
Toinen tapa pohtia uskonnon ja kulttuurin suhdetta on jaottelematon, jossa hengellisyys, on osa vallitsevaa yhteiskuntaa, jossa elämme. Puhutaan yhteistyöstä uskonnollisten yhteisöjen ja maallisen vallan välillä.


Kolmas tapa on nähdä Kristus vallitsevan kulttuurin yläpuolella. Toisin sanoen Kristus tuli tuomaan Jumalan valtakunnan ihmisten keskuuteen.
Näistä näkökulmista saatoit löytää sellaisen vaihtoehdon, joka puhutteli sinua jollain erityisellä tavalla. Tämä jaottelu koskee meistä jokaisen tapaa suhtautua erilaisiin ajankohtaisiin asioihin. 


Jokin meidän sisällämme ohjaa meitä erilaisten vaikeiden kysymysten äärellä. Nähdessämme vääryyttä, reagoimme siihen omalla tavallamme. Epävarmoina hetkinä käännymme Jumalan puoleen ja saamme tukea niiltä ihmisiltä, jotka Jumala on meille antanut. Näin olemme valmiita edistämään Jumalan valtakuntaa täällä maan päällä. Hyvää juhannusta kaikille! 


Aki Hätinen
Rovaniemen vt. kappalainen.


PS: Tervetuloa Rovaniemen kirkkoon 19.6 klo 19.00 Suvilaulujen ilta -yhteislauluiltaan.
 

Aki Hätinen
Aki Hätinen