Viikon Sana 9.9.2020

Tahto, vapaus ja vastuu

Ihminen ei aina tahdo hyvää, vaan vaikkapa itsekkäitä asioita. Se aiheuttaa maailmassa paljon pahaa. ”En tee sitä hyvää, mitä tahdon, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo. Mutta jos teen sitä, mitä en tahdo, en tee sitä enää itse, vaan sen tekee minussa asuva synti”, Paavali kuvailee kirjeessä roomalaisille (Room. 6:19–20). Mitä merkitsevät tahto, vapaus, valinnat ja vastuu?


Tahdonvapaus liittyy tekoihin, valintoihin ja päätöksiin. Toimiiko ihminen vapaasti, onko hän vastuullinen teoistaan? Mitä tahtoo, kun vastaa kysymykseen: ”… tahdotko ottaa puolisoksi… ja osoittaa… uskollisuutta ja rakkautta”? Tekojen vapaus ja vastuu teoista riippuvat siitä, miten ihmisen vapaus mielletään.


Tahtoa ihmisen liikuttajana ja toiminnan vapautta David Humen mukaan klassisesti ja naturalistisesti on tutkinut pro gradussaan (2015) Laura Elomaa: yhtäältä vastuu edellyttää välttämättömyyttä ja toisaalta vastuu syntyy moraalitunteissa. Teot ilmentävät tahtoa. Tekojen vapaus on sama kuin tahdonvapaus. Determinismissä tapahtumat määräytyvät edeltäneiden ilmiöiden mukaan eli ne tapahtuvat väistämättä, eikä niille ole vaihtoehtoja. Ihmisen tahto rajoittuu. 


Klassisen Humen mukaan vastuullisia ollaan vain tekijään johdettavissa olevista, aiheutetuista teoista. Naturalistinen Hume nojaa passioteoriaan: moraalinen vastuu on sisäisiä moraalitunteita. Toisen toiminta, tahdon toteutus koetaan joko hyväksyttävänä tai paheksuttavana. Jos hyväksyntää tai paheksuntaa ei synny, toinen ei ole vastuussa teostaan. Vapaan tahdon alaista tai ei, ratkaisevaa on synnyttääkö teko moraalitunteita.
Moraali on yhteisön arvojen ja normien mukaisia sääntöjä, henkinen ryhti ja sietokyky sekä niiden mukainen toiminta. Moraalisesti arvioidaan tekoja, joiden syy on toimijassa. Teot, joiden syy on itsen ulkopuolella, eivät ole moraalin piirissä. Vastuu edellyttää tekojen johtumista toimijan tahdosta.

On varottava ajatuksiaan, sillä se ohjaa elämää (Proverbs 4-23, suom). Raamatun sanonnasta laajentunut: Ajatuksista sanoja, joista tekoja, joista tapoja, joista luonne ja elämänkohtalo.

Noora Hietanen

viestintäpäällikkö
 

Noora Hietanen
Viestintäpäällikkö Noora Hietanen