Maailma lähellä meitä

Kirkon tehtävänä on kertoa ilosanomaa Jeesuksesta sekä auttaa ja palvella ihmisiä lähellä ja kaukana.

Rovaniemen seurakunta tekee lähetystyötä viiden lähetysjärjestöjen kautta kahdeksassa maassa. Nimikkolähettien ja –kohteiden tarkempi esittely löytyy täältä. Seurakunnan tehtävänä on rukoilla lähetystyöntekijöiden ja -kohteiden puolesta sekä tukea työtä taloudellisesti.

”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeenja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." - Jeesus. Matt. 28:18-20

 

Ota yhteyttä

Lähetyssihteeri
Keskikaupunki
Aluekappalainen
Saarenkylä-Nammankylät-Yläkemijoki