Päiväkerhot

Syksyn 2020 päiväkerhoihin ja naperokerhoihin ilmoittautuminen tästä.

Kerhot syyslomalla vk 42.

Päiväkerhon perustana on kristillinen ihmiskäsitys. Lastenohjaaja kohtaa lapsen sekä ainutlaatuisena yksilönä että vertaisryhmän tärkeänä jäsenenä. Lapsi kaipaa kavereita ja kasvaa yhdessä toisten kanssa.

Päiväkerhossa lastenohjaaja rakentaa toiminnan monipuoliseksi, lapsen kokonaiskehitystä tukevaksi. Kerhojen ohjelmaan kuuluu hartaushetki, luovaa toimintaa, laulua, leikkiä, satuhetki ja ulkoilua. Kerhoryhmät kokoontuvat syksystä kevääseen 1-3 kertaa viikossa 2-3 tunniksi kerrallaan. Päiväkerhoihin otetaan 3-6-vuotiaita lapsia. Päiväkerhoissa on lukukausimaksu.

Päiväkerhotyössä kohdataan usein lapsen koko perhe. Yhteistyön lähtökohtana ovat lapsen tarpeet ja hänen kasvunsa vaaliminen. Perheitä kutsutaan myös seurakunnan yhteisiin tapahtumiin, kirkkohetkiin ja muuhun toimintaan.

Lastenohjaajat toimivat yhteistyössä muiden varhaiskasvatustahojen kanssa lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Lukukausimaksut

Kerhomaksu on 40 € /kausi.

Ilmoittaudu tästä päiväkerhoryhmiin. 
 

Toivomme, että kuljetatte lastanne säännöllisesti kerhossa. Mikäli lapsi jää pois kesken lukukauden, pyydämme ilmoittamaan siitä heti kerhomaksujen laskuttamisen vuoksi.

 

Naperokerhot

Naperokerho on tarkoitettu 2-vuotiaille lapsille. 

Aapakirkossa perjantaisin klo 10-12. Viirinkankaan kerhotilassa maanantaisin klo 9-11.

Tavoitteena on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä ikäkauteen sopivalla toiminnalla.
Lapsi saa leikkiä saman ikäisten lastenkanssa ja opetella ryhmässä toimimisen taitoja.
Kerhopäivällä on rytminsä, joka hahmottuu lapselle kokemuksellisesti leikkimisenä,

toimintana, liikkumisena, ulkona olemisena, satu- ja lukuhetkenä, laulamisena, musisointina ja hiljentymisenä.
Naperokerhossa painottuu lämmin lapsen ja vanhemman kohtaaminen.

 

Ryhmään otetaan 10 lasta. Kerhomaksu  40 € / kausi.
 

Naperoparkki 

Naperoparkki keskiviikkoisin klo 12-14 Korkalovaaran kappelilla. 
Sinne voit ilmoittaa 2-6-vuotiaan lapsesi satunnaisen hoitotarpeen mukaan.

Naperoparkki alkaa vk 35.

Paikka naperoparkkiin on varattava etukäteen aina jokaiselle kerhokerralle erikseen. Paikkoja on rajoitetusti ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Naperoparkki on ilmaista lastenhoitopalvelua, joka sisältää kristillistä kasvatusta, vapaata leikkiä ja ohjattua toimintaa lasten iästä riippuen. Naperoparkkia pitää kaksi seurakunnan lastenohjaajaa.

Hoitopaikka varataan ma-ti klo 8-15 välisenä aikana p. 0400 335 261.
Ensimmäisellä kerralla täytetään lapsesta tietolomake.
 

Naperokerho 2-vuotta täyttäneille
Naperoparkki 2-6-vuotiaille lapsille Korkalovaaran kappelilla ja Seurakuntakodilla.

Ota yhteyttä

Lastenohjaaja, Päiväkerhotoimisto
Keskikaupunki
Päiväkerhotoimisto