Kaksi tyttöä muodostaa käsillään sydämen.

Vapaaehtoistyö

Haluaisitko sinä tehdä vapaaehtoistyötä ja olla omalta osaltasi auttamassa lähimmäistäsi?

Rovaniemen seurakunta on mukana valtakunnallisessa Vapaaehtoistyö.fi -portaalissa. Vapaaehtoiseksi rekisteröityminen on helppoa ja sen jälkeen voit hakea avoinna oleviin tehtäviin. Sivuston suora osoite on www.vapaaehtoistyo.fi/rovaniemi. 

Voit ilmoittautua vapaaehtoiseksi myös puhelimitse: Rovaniemen seurakunnan keskus puh. (016) 335 511.

Millaisia vapaaehtoistehtäviä on tarjolla?

Tule palvelemaan messuun

Jumalanpalveluksissa on monenlaisia tehtäviä, joihin voit vapaaehtoisena osallistua. Voit toimia esimerkiksi ehtoollisavustajana (tarvitaan koulutus), raamatun lukijana ja esirukouksessa, vastaanottamassa messuuntulijoita ja jakamassa virsikirjoja, kolehdinkerääjänä, voit tulla laulamaan tai soittamaan tai auttaa kirkkokahvien järjestämisessä.

Diakoniakylä- ja –korttelitoimikunnat

Vapaaehtoista diakoniatyötä lähimmäisten hyväksi n. 30:ssä toimikunnassa eri puolilla seurakuntaa. Varoja hankitaan talkoilla, keräyksillä ja myyjäisillä. Toimikunnat avustavat oman alueen seurakunta-tapahtumissa mm. emännän tehtävissä ja ohjelmasuorittajina. Toimikunnat järjestävät diakoniailtoja ja -päiväkahveja. 

Lisätietoja toiminnasta saat vastaavalta diakoniatyöntekijältä.

Lähimmäispalvelu

Voit toimia ystävänä tuen tarpeessa olevalle lähimmäiselle ja/ tai vapaaehtoistyöntekijänä Ruokapankissa. Lähimmäispalvelu on diakonian vapaaehtoistyötä. Se on ihmisten auttamista ja tukemista tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin. Käytännön työ on keskustelukaverina, tukihenkilönä tai vakioystävänä olemista. Voit toimia saattoapuna, ulkoilukaverina, talkoolaisen, ryhmänvetäjänä tai avustajana muissa diakonian tehtävissä. 

Lisätietoja toiminnasta saat vastaavalta diakoniatyöntekijältä.

Vapaaehtoistyön peruskurssi keväällä 2019

Helmikammari

Ikäihmisten kyläpaikka. Kammarin vapaaehtoisena voit toimia kyläpaikan eri tehtävissä sekä ryhmänohjaajana ym. Lisätietoa Helmikammarista löydät tästä linkistä.

Yhteisvastuukeräys

Suomen suurin kansalaiskeräys. Tarvitaan lipas- ja listakerääjiä ja talkoolaisia joka kevät helmikuusta huhtikuuhun. Tiedustelut oman piirin diakoniatyöntekijältä.

Ruokapalvelutoiminta

Emäntiä keskiviikko-aterian valmisteluun Ounasrinteen kappelille. 

Lisätietoja toiminnasta saat vastaavalta diakoniatyöntekijältä.

Ruokapankki

Haluatko tulla vapaaehtoiseksi ruokapankkiin? Lue lisää ruokapankin toiminnasta tästä linkistä.

Katulähetystyö

Vapaaehtoista päihde- ja kriminaalityötä. Lue lisää katulähetystyöstä tästä linkistä.

Palveleva puhelin

Palvelevan puhelimen tarkoitus on lievittää inhimillistä hätää tarjoamalla keskusteluyhteyttä ihmisille. Haluaisitko auttaa lähimmäistäsi ja tulla palvelevan puhelimen rinkiin?

Lisätietoa saat Palvelevan Puhelimen toiminnanohjaajalta.

Muu osallistuminen

Tarvitsemme ohjelman suorittajia, ryhmänohjaajia tai avustavia ohjaajia tilaisuuksiin ja kerhoihin. Tarvitsemme yksittäisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin talkoolaisia. 

Lisätietoja toiminnasta saat vastaavalta diakoniatyöntekijältä.

Vapaaehtoisena voit auttaa muita.