Hallinto ja talous

Seurakunnan hallintoa hoitavat kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto, alueneuvostot ja työalajohtokunnat sekä seurakunnan viranhaltijat. 

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa. Luottamushenkilöt valtuustoon valitaan neljän vuoden välein pidettävillä seurakuntavaaleilla. Kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia, ellei valtuusto jonkin nimenomaisen asian kohdalla päätä toisin.

Kirkkoneuvoston asiana on johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa sekä edistää sen hengellistä elämää. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa.

 

Lisätietoa

Hallinto-organisaatio

Johtamisjarjestelma_srk_toiminta_2015

johtamisjärjestelmä tukipalvelut 2015

Rovaniemen seurakunnan strategia 2020-luvulle