I Vaalisija

Sodankylän kirkkoherra, pastori, TM Hanna Kuusela 

Hanna Kuusela (s. 1975) Sodankylän seurakunnan kirkkoherra on suorittanut teologian maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa 6.4.1998. Hänet on vihitty papiksi Kuopiossa 7.6.1998. Kuusela on toiminut seurakuntapapin virassa Sodankylän seurakunnassa 21,5 vuotta, josta ajasta yli 12 vuotta kirkkoherrana. Hän on ollut kirkkoherrana 1.1.2008 alkaen. Kuusela on toiminut Lapin rovastikunnan lääninrovastina 16.10.2017 alkaen.

YouTube-video

Lue lisää Pääsky-lehdestä

Videoita ehdokkaista

Äänitallenteet ehdokkaista

Kysymyksiä ja ehdokkaan vastauksia: Hanna Kuusela Rovaniemen seurakunnan kyltin vieressä. Kirkko taustalla.

Miksi hait Rovaniemen kirkkoherran virkaa?

Olen tehnyt pitkään töitä ja hoitanut virkaani Sodankylässä. Rovaniemi seurakuntana, kaupunkina ja toimintaympäristönä viehättää minua. Johtamisen ja esimiestyön arki, mahdollisuudet ja haasteet suuressa seurakunnassa ja työyhteisössä kiinnostavat - kuten myös ajatus eteenpäin ja kohti uutta menemisestä omassa elämässä.

Miten kuvailisit omaa uskoasi ja sitä, miten se heijastuu työssäsi?

Usko on minulle kuin juuret. En esittele sen erinomaisuutta suureen ääneen, mutta elämäni lepää turvallisesti sen päällä. Olen kansankirkollinen tavisluterilainen vaikka voissa paistaisi. Työhön oma usko heijastuu vaikkapa siinä, että haluan tuoda muille sitä toivoa, mitä kristittynä kannan. Ihmisten rinnalla oleminen ja eläminen on papin työn ydintä. 

Rovaniemen seurakunta on Oulun hiippakunnan suurin seurakunta. Vaikka kirkosta eroaminen on vähentynyt, seurakunnan jäsenmäärä laskee. Miten me kirkkona ja seurakuntana saisimme jäsenmäärän pysymään?

Tuskin seurakunta tai kirkkokaan voi ratkaista yksin sitä, että vuositasolla seurakuntalaisia enemmän kuolee kuin syntyy ja väki vähenee. Elävien seurakuntalaisten mukana pysymiseksi seurakunnan on elettävä ihmisten nykyarjen ja elämäntilanteiden mukana. Sanoisin, että vähemmän oikeassa olemista ja enemmän kuuntelemista ja avun tarjoamista. On hyvä kysyä, mitä tai keitä varten seurakunta on olemassa? Eikö kaikkia ihmisiä? Silti meillä kirkossa on vielä paljon matkaa siihen, että moni kokisi itsensä tervetulleeksi. Hyvä tiedotus ja viestintä on myös tässä asiassa tärkeä väline: että seurakunta tavoittaa ja kohtaa seutukunnan väestön.

Kirkkoherran työssä painottuu johtaminen. Työ on ihmisten ja organisaation johtamista, hallinnollisten asioiden johtamista ja hengellistä johtamista. Mitä pidät vahvuuksinasi johtamisessa ja mitä kokemusta sinulla johtamisen eri painopistealueisiin liittyen?

Uskallan tehdä päätöksiä ja ottaa vastuuta, mutta uskallan myös pyytää apua tilanteessa jossa oma ammattitaitoni ei riitä. Osaan laittaa asioita tärkeysjärjestykseen kaikkien paineiden ja vaatimusten keskellä. Kohtelen muita oikeudenmukaisesti. Osaan pitää johtamisen kysymyksissä sopivasti erillään maallisen ja hengellisen: silloin ei lueta Raamattua kun pitää lukea lakikirjaa, esimerkiksi. Olen ihmisläheinen ja helposti lähestyttävä, välitön. Työnäkyni perustuu siihen, että seurakunta on tuomassa sanomaa Jumalan rakkaudesta ilman reunaehtoja. Nykyisessä virassani Sodankylän seurakunnan kirkkoherrana johtamisen kaikki osa-alueet ovat tulleet tutuiksi tässä mittakaavassa mikä seurakunnassa asioille on. Hallinnon asioissa on kirkkoherralla jatkuvasti paljon uutta, mikä tekee tästä osa-alueesta erityisen mielekkään.

Miten ottaisit seurakunnan taloudelliset olosuhteet huomioon kirkkoherrana ilman, että toiminnan ja palvelujen laatu vaihtelevat?

Tilaisuuksien määrää karsitaan, ei lopeteta kokonaan esimerkiksi kyseiseltä alueelta. Työntekijöiden tulee olla siellä missä ihmisetkin. Painopisteet on hyvä pitää kasvatustyössä eri-ikäisten lasten ja nuorten parissa, diakoniassa sekä aikuistyössä, joka etsii väkeä muualta kuin seurakunnan omista tilaisuuksista. On uskallettava ajatella, että kaikkia ei voi tavoittaa samana vuonna juuri saman verran. mutta seuraavana vuonna on sen ryhmän vuoro, joka edellisenä jäi vähemmälle.

Rovaniemi on kansainvälinen kaupunki ja se näkyy myös katukuvassa, mutta yhteiskunnallisesti vastakkainasettelu ja vihapuhe ovat lisääntyneet eri medioissa. Miten kirkko ja seurakunta voi vaikuttaa tilanteeseen myönteisesti?

Pitää ensin itse elää niin kuin opettaa! Kirkko ei valitettavasti ole vihapuheesta vapaa areena itsekään. Asenneilmapiirin muokkaamiseksi myönteiseen suuntaan kirkon ja seurakunnan on julistettava rohkeasti armon ja rakkauden sanomaa, joka kuuluu kaikille - aivan kuten ihmisarvokin. Monessa muussa asiassa kirkko voi hyvin tehdä tarvittavia kompromisseja, mutta tässä ei.

Millainen on suosikkimessusi ja miten kehittäisit jumalanpalveluselämää edelleen?

Iltavirkkuna tykkään kaikista iltatilaisuuksista ja kirkkovuoden juhla-aikojen yömessuista. Parasta on yleensä aina musiikki, joka ikään kuin nostaa "korkeuksiin." Jumalanpalveluselämä on siitä ihana sektori, että aina on mitä kehittää ja pohtia. Sellaista kehitystyötä ainakin toivoisin tehtävän, ettei kenenkään tarvitse pelätä jumalanpalvelukseen tullessaan joutuvansa tuomituksi tai aliarvioiduksi uskonsa ja/tai elämänsä vuoksi: että jumalanpalvelus on "me", eikä suinkaan "me" ja "nuo muut". Saarnat, rukoukset ja virsivalinnat ovat hyviä kohteita, joista jatkaa kehittämistä.

Rovaniemi on EU:n suurin kaupunki ja seurakunta-alue on laaja - jos sinut valitaan kirkkoherraksi, miten turvataan tarjonta ja palvelut kappelialueilla sekä jokivarsissa?

Seurakunta ei voi sammutella valoja sieltä missä muutkin palvelut ovat tosi vähissä. Sivukappeleissa ja -kylillä on säilytettävä toimintaa ja siihen varattava resursseja. Seurakunnan ydinalueilta voi jonkin palvelun tipauttaa pois, jos sillä pelastetaan jotain luovuttamattoman tärkeää kauempana. Edelleen on hyvä kuulla alueiden asukkaiden omia toiveita, millainen seurakunnan toiminta olisi kulloinkin tärkeää ja yrittää vastata niihin mahdollisuuksien mukaan - jumalanpalvelusta unohtamatta.

Rovaniemen seurakunnan kirkkoherranvaali alkaa Rovaniemen kirkossa sunnuntaina 8.11.2020 klo 10.00 pidettävän päiväjumalanpalveluksen jälkeen jatkuen klo 20 asti. Ennakkoäänestys ja kotiäänestys toimitetaan Rovaniemen seurakunnassa 2.-6.11.2020 klo 9.00-18.00 vaalilautakunnan ilmoituksen mukaisesti. Katso oman alueesi ennakkoäänestyspaikka. Lue lisää ennakkoäänestyspaikoista tästä linkistä.