Rovaniemen aluekappalainen, pastori, TM Ilari Kinnunen

Ilari Kinnunen (s.1977) Rovaniemen seurakunnan kappalainen on suorittanut teologian maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa 26.5.2003.  Hänet on vihitty papiksi Oulussa 8.6.2003. Kinnunen on toiminut seurakuntapapin virassa Rovaniemen seurakunnassa lähes 17 vuotta. Nykyisessä tehtävässä Rovaniemen seurakunnan Korkalovaara-Ounasjoen aluekappalaisena hän on ollut 1.1.2015 alkaen. Ennen seurakunnan organisaatiomuutosta Kinnunen oli Alakemijoen piirikappalaisena 7 vuotta.

YouTube-video

Lue lisää Pääsky-lehdestä

Videoita ehdokkaista

Äänitallenteet ehdokkaista

Kysymyksiä ja ehdokkaan vastauksiaIlari Kinnunen Rovaniemen seurakunnan kyltin edessä. Taustalla Rovaniemen kirkko.

Miksi hait Rovaniemen kirkkoherran virkaa?

Rovaniemen seurakunta on minulle tuttu ja rakas jo 17 vuoden kokemuksella. Kirkkoherran johtamistaidoilla ja asenteella on olennainen merkitys siinä, miten seurakunnan arki rullaa ja kaikki hyvä potentiaali saadaan kukoistamaan. Tämä tekee kirkkoherran työstä motivoivan. Monet seurakuntalaiset, työtoverit ja luottamushenkilöt toivoivat minun hakevan virkaa, koska sanovat luottavansa kokonaisnäkemykseeni, tasapuolisuuteeni ja kykyyni innostaa ihmisiä. Virka on haastava, mutta ei sentään pääministerin paikka. 

Miten kuvailisit omaa uskoasi ja sitä, miten se heijastuu työssäsi?

Usko tuo minulle onnellisuutta ja turvallisuutta. Pappina puhun ihmisille asioista, joihin itse uskon täysin. En ole itsekään aina vahva uskossa, mutta haluan silti kannustaa kaikkia uskomaan ja luottamaan Jumalaan. Uskon kautta näen kaikki ihmiset samanarvoisina.

Rovaniemen seurakunta on Oulun hiippakunnan suurin seurakunta. Vaikka kirkosta eroaminen on vähentynyt, seurakunnan jäsenmäärä laskee. Miten me kirkkona ja seurakuntana saisimme jäsenmäärän pysymään?

Meidän kannattaa lakata huolehtimasta jäsenmäärän laskusta. On oikein, että ihminen saa valita kuuluuko kirkkoon vai ei. Paras toimintamalli on, että teemme vapain mielin seurakuntatyössä parhaamme. Hyvin tehty työ antaa ihmisille tunteen siitä, että kirkkoon kannattaa kuulua.

Kirkkoherran työssä painottuu johtaminen. Työ on ihmisten ja organisaation johtamista, hallinnollisten asioiden johtamista ja hengellistä johtamista. Mitä pidät vahvuuksinasi johtamisessa ja mitä kokemusta sinulla johtamisen eri painopistealueisiin liittyen?

Olen pitkään avustanut kirkkoherraa hallinnollisissa asioissa, joten tiedän, mitä seurakunnan henkilöstön ja hallinnon johtaminen on. Kappalaisena olen toiminut aluetiimin johtajana jo 12 vuotta. Vahvuuteni on asioiden eteenpäin vieminen positiivisin keinoin. Johtaminen ei ole määräilyä, vaan läsnäoloa, yhteistyötä ja palvelemista niissä tehtävissä, jotka johtamisvirkaan kuuluvat.

Miten ottaisit seurakunnan taloudelliset olosuhteet huomioon kirkkoherrana ilman, että toiminnan ja palvelujen laatu vaihtelevat?

Lähitulevaisuudessa ei varmastikaan jouduta tekemään radikaaleja muutoksia talouden takia. Seurakunnan menoista suurin osa muodostuu henkilöstömenoista. Jos tilanne joskus vaatii, voimme jättää täyttämättä avoimeksi jääviä virkoja. Tämä taas positiivisella tavalla pakottaa työalat miettimään, mistä toiminnoista halutaan välttämättä pitää kiinni. Kiinteistöjen remontit harkitaan tarkasti.

Rovaniemi on kansainvälinen kaupunki ja se näkyy myös katukuvassa, mutta yhteiskunnallisesti vastakkainasettelu ja vihapuhe ovat lisääntyneet eri medioissa. Miten kirkko ja seurakunta voi vaikuttaa tilanteeseen myönteisesti?

Kohtaamme jatkuvasti valtavan määrän ihmisiä, puhumme lukemattomissa tilanteissa, vaikutamme mediassa ja somessa. Meillä on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa ilmapiiriin ja asenteisiin. Toisen ihmisen kunnioittaminen ja rakastaminen on yksi tärkeimmistä teemoistamme.

Millainen on suosikkimessusi ja miten kehittäisit jumalanpalveluselämää edelleen?

Jumalanpalvelukseen ei tarvita mitään sinänsä ihmeellistä, ja silti Jumala voi sitä siunata. Tämä on nähty muun muassa Korkalovaarassa, jossa messujen kävijämäärät ovat viidessä vuodessa kaksinkertaistuneet. Lämminhenkisyys, tärkeimmän asian muistaminen ja ihmisten erilaisten lahjojen käyttäminen kantavat hyvää hedelmää. Kirkkokahvikohtaamiset ovat todella tärkeitä.

Rovaniemi on EU:n suurin kaupunki ja seurakunta-alue on laaja - jos sinut valitaan kirkkoherraksi, miten turvataan tarjonta ja palvelut kappelialueilla sekä jokivarsissa?

Jokivarsissa ja alueilla on mukavaa! Olen lukemattomat kerrat saanut pappina liittyä kyläläisten järjestämiin tilaisuuksiin. Yhdessä tekemällä on saatu yhteinen ilo. Jumalanpalveluksia kappeleilla jatketaan varmasti tilanteeseen sopivalla rytmillä. Entistä tärkeämmäksi on tullut järjestää myös vapaamuotoisempia tapahtumia.

Rovaniemen seurakunnan kirkkoherranvaali alkaa Rovaniemen kirkossa sunnuntaina 8.11.2020 klo 10.00 pidettävän päiväjumalanpalveluksen jälkeen jatkuen klo 20 asti. Ennakkoäänestys ja kotiäänestys toimitetaan Rovaniemen seurakunnassa 2.-6.11.2020 klo 9.00-18.00 vaalilautakunnan ilmoituksen mukaisesti. Katso oman alueesi ennakkoäänestyspaikka. Lue lisää ennakkoäänestyspaikoista tästä linkistä.