KUULUTUS

Rovaniemen seurakunnassa toimitetaan sunnuntaina 8.11.2020 kirkkoherranvaali.

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä torstaina 17.9.2020 klo 15.00-19.00 ja perjantaina 18.9.2020 klo 9.00-13.00 kirkkoherranvirastossa, osoite Koskikatu 10, 96200 Rovaniemi.

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä 8.11.2020 18 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on merkitty seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi viimeistään 30.8.2020 (viimeistään 70 päivää ennen ensimmäistä vaalipäivää).

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 23.10.2020 kello 16.00 mennessä Rovaniemen seurakunnan kirkkoherranvirastoon, osoite Koskikatu 10, 96200 Rovaniemi.

Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 23.10.2020 kello 16.00 pidettävässä kokouksessaan.

Rovaniemellä 3.9.2020
Rovaniemen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Ville-Pekka Jokela
puheenjohtaja