Vaali-infoa

Kirkkojärjestyksessä kelpoisuus kirkkoherran virkaan määritellään seuraavasti:

Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon suorittanut pappi. 
Rovaniemen seurakunta on jäsenmäärältään (46 600) Oulun hiippakunnan 62 seurakunnasta suurin, joten sen kirkkoherran viran hoidossa korostuvat erityisesti johtaminen ja strateginen osaaminen.

Rovaniemen seurakunta on ilmoittanut tuomiokapitulille Rovaniemen kirkkoherran viran erityistarpeet: hakijalta edellytetään monipuolista kokemusta seurakuntatyöstä, toiminnan ja henkilöstön johtamisesta sekä kokemusta kehittämisestä ja strategisesta suunnittelusta isossa työyhteisössä. Lisäksi edellytetään yhteistyökykyä, taitoa verkostoitua, kokonaisuuksien hallintaa ja viestinnällistä osaamista. Viranhoito edellyttää hengellistä johtajuutta, teologista oppineisuutta, ekumeenista suuntautuneisuutta sekä hyvää kielitaitoa. 

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on tehnyt Rovaniemen seurakunnan kirkkoherran virkaa
koskevan vaaliehdotuksen ja asettanut vaalisijat seuraavasti:

  1. vaalisija pastori, TM Hanna Kuusela. 
  2. vaalisija pastori, TM Tuomo Törmänen.
  3. vaalisija pastori, TM Ilari Kinnunen.

Välitön vaali

Kirkkoherran välitöntä vaalia varten tuomiokapituli tekee vaaliehdotuksen. Vaaliehdotuksessa tuomiokapituli asettaa vaalisijoille (1-3) kolme kelpoisuusvaatimukset täyttävää hakijaa siinä järjestyksessä kuin heidät katsotaan taitaviksi ja kykeneviksi virkaan. Ylimääräistä vaaliehdokasta koskevat säännökset on kumottu 1.1.2014 lukien.

Vaaliehdotuksen perusteet muodostuvat kolmesta osa-alueesta: 1. Taito, johon luetaan opinnot sekä työkokemus ja sen kautta saadut tiedot ja viranhoitokokemus sekä henkilöstökoulutus; 2. Hakijan aikaisempaan viranhoitoon ja käyttäytymiseen liittyvät tekijät ja henkilökohtaiset kyvyt haettavana olevan viran hoitamiseen; ja 3. Haettavana olevan kirkkoherran viran erityiset tarpeet.

Vaalisijoille asetetut toimittavat peräkkäisinä sunnuntaipäivinä vaalinäytteenä päiväjumalanpalveluksen Rovaniemen kirkossa. Kunkin vaalinäytteen jälkeen on seurakuntakeskuksessa tarjolla kirkkokahvitilaisuus, jossa ehdokas on mukana esittäytymässä. Yleiselle keskustelulle on varattu aikaa ja kirkkoherraehdokkaille on mahdollista esittää kysymyksiä.

Vaalipaneeli

Kaikki ehdokkaat kutsutaan koolle vaalipaneeliin, joka järjestetään Rovaniemen kirkossa. Ajankohdan määrittelee vaalilautakunta ja se ilmoitetaan myöhemmin.

Ennakkoäänestys tapahtuu vaalilautakunnan määräämissä paikoissa. Näistä ilmoitetaan tarkemmin, kun vaalilautakunta päättänyt asiasta.

Äänestäminen

Äänioikeutetut seurakuntalaiset voivat äänestää yhtä kolmesta ehdokkaasta. Vaalilippuun on merkitty kunkin ehdokkaan vaalisija, nimi, arvonimi, tutkinto ja virkatehtävä. Äänestäjä merkitsee selvästi rastin sen ehdokkaan kohdalle, ketä äänestää.

Ääntenlasku

Ennakkoäänet lasketaan jo ennen kuin varsinaisen vaalipäivän äänestys päättyy. Vaalitulos ilmoitetaan vaalipäivän iltana. Valituksi tulee se ehdokas, joka saa eniten ääniä.

Rovaniemen seurakunnan kirkkoherrat

Esaias Fellman 1785–1819
Christian Castren 1821–1825
Johan Krank 1828–1834
Abraham Montin 1838–1840
Pehr Samuel Heikel 1842–1862
Gustaf Högman 1863–1866
Karl Filip Tillman 1870–1893
Elis Tillman 1895–1909
Aatu Laitinen 1911–1923
Jaakko L. Seppänen 1925–1938
Veli Eeli Laitinen 1939–1952
Pentti J.P. Seppänen 1953–1962
Torsti Saraste 1963–1978
Ilmo Pulkamo 1978–1995
Heikki Karvosenoja 1995–2000
Vesa-Pekka Koivuranta 2001–2012
Jouni Riipinen 2013–2015
Kari Yliräisänen 2016–2020

Kolme viimeisintä kertaa kirkkoherranvaaleissa

Vuonna Äänestysprosentti (%) Äänien määrä (kpl)
2016 10,7 3 971
2012 17,9 6 881
2001 17,6 6 702