Kirkkoneuvosto 2019-2020 

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hengellistä työtä ja muuta toimintaa.

Kirkkoneuvosto valmistelee kirkkovaltuuston asiat ja panee täytäntöön valtuuston tekemät päätökset. Kirkkoneuvosto huolehtii seurakunnan yleisestä hallinnosta ja hoitaa seurakunnan taloutta ja omaisuutta. Kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaa tuomioistuimissa ja viranomaisissa ja tekee sen puolesta sopimuksia ja muita oikeustoimia. Kirkkoneuvosto valitsee eräät seurakunnan viranhaltijat. 

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra.

Kirkkoneuvoston jäsenet, (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet):

Kari Yliräisänen, kirkkoherra, pj.

Raili Kerola, varapj. (Leena Pernu)

Asko Peuraniemi (Matti Henttunen)

Terttu Luoma-aho (Saara Autto)

Jari Paksuniemi (Ville-Pekka Jokela)

Raimo Miettunen (Timo Kotilainen)

Samuli Korteniemi (Mirva Paukkeri)

Kimmo Niukkanen (Maria-Riitta Mällinen)

Terttu Lehtola (Mirja Mäntymäki)

Simo Rahtu (Lasse Kontiola)

Maarit Simoska (Raija Kivilahti)