Kirkkoneuvoston pöytäkirjat

Jos asiakohta on kokonaan salassa pidettävä, se on merkitty pykälän kohdalle.

Jos pöytäkirjasta puuttuu tekstiä, on se merkitty hakasulkein [           ].

Tekstin poistamisen perusteena on se, että asia on joko

  • henkilöön liittyvä yksityinen asia
  • yksityisyyden suojaan liittyvä asia
  • salassa pidettävä asia 

Vuosi 2019

Kokous 17.12.

Kokous 26.11.

Kokous 5.11.

Kokous 22.10.

Kokous 24.9.

Kokous 27.8.

Kokous 11.6.

Kokous 21.5.

Kokous 23.4.

Kokous 19.3.

Kokous 26.2.

Kokous 5.2.