Kirkkovaltuuston pöytäkirjat

Muutamia huomioita:

Jos asiakohta on kokonaan salassa pidettävä, se on merkitty pykälän kohdalle. 

Jos pöytäkirjasta puuttuu tekstiä, on se merkitty hakasulkein [           ].

Tekstin poistamisen perusteena on se, että asia on joko

  • henkilöön liittyvä yksityinen asia
  • yksityisyyden suojaan liittyvä asia
  • salassa pidettävä asia