Kirkkoon liittyminen 

Liity kirkkoon -palvelun 

Kirkkoon voi liittyä nettipalvelun kautta, johon kirjaudutaan pankkitunnuksilla. Mikäli sinulla ei ole pankkitunnuksia, voit lähettää palvelun kautta sähköpostin seurakuntaan yhteydenottoa varten. 

Asioimalla henkilökohtaisesti 

Asiointi henkilökohtaisesti kirkkoherranvirastossa / alueellisessa keskusrekisterissä  ja täyttämällä kirkkoon liittymislomake. 

Postitse liittyminen

Kirkkoon liittymislomakkeen voi tulostaa evl-sivulta ja se palautetaan allekirjoitettuna kirkkoherranvirastoon / alueelliseen keskusrekisteriin (Rovaniemen seurakunta / alueellinen keskusrekisteri, PL 8104, 96101 Rovaniemi)

Lisätietoja liittymisestä

  • Liittyjä alle 12-vuotias: toinen hänen vanhemmista tai yhden huoltajan on oltava ev.lut.kirkon jäsen.
  • Liittyjä 12-17-vuotias: edellyttää vanhempien tai huoltajien suostumusta.
  • 15-vuotias tai vanhempi: rippikoulu ja konfirmaatio suoritettu. 

Lisätietoa ev.lut.kirkon jäsenyydestä saat Suomen ev.lut.kirkon sivustolta.