Sukututkimukset ja sukuselvitykset

Sukututkimukset

Rovaniemen seurakunnan kirkkoherranvirastossa on kirkonkirjoja 1800-luvun puolivälistä lähtien. Vanhimmat kirkonkirjat on siirretty Oulun maakunta-arkistoon.

Tutkimustarkoituksiin käytettäviä sukuselvityksiä on mahdollista tilata täyttämällä sukututkimuksen tilauslomake ja lähettämällä se osoitteeseen:

Rovaniemen seurakunta
Kirkkoherranvirasto
PL 8104
96101 Rovaniemi

Sukututkimus tulee aina tilata kirjallisesti sukututkimustilaus -lomakkeella tai vapaamuotoisella kirjallisella pyynnöllä kirkkoherranvirastosta. 

Sukuselvitykset

Rovaniemeläisten sukuselvitysasioita hoidetaan kirkkoherranvirastossa. Laajoja sukuselvityksiä tarvitaan lähinnä perunkirjoituksiin. Todistusten toimitusajoista on syytä sopia virkailijan kanssa.

Kirjuri-järjestelmästä tulostettu virkatodistus, joka koskee seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja,maksaa 9€. Virkatyönä tehty sukututkimus on aina maksullista ja tilaaja sitoutuu maksamaan pyytämänsä laajuisen tehdyn sukututkimuksen Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 10/2015 (6.5.2015) hinnaston mukaan.

Kts. hinnastot