15.7.2020 Viikon sana

Rakkaus ratkaisee

Länsimaisen kulttuurin katsotaan perustuvan antiikin aikaan noin 1000 eKr.–500 jKr. jolloin kukoistivat ensin kreikkalainen ja sitten roomalainen sekä vähitellen kristillinen kulttuuri. Roomalais-kreikkalaisessa perinteessä on monta rakkauden muotoa: Agape, Philautia, Amor, Eros, Philia, Pragma ja Ludus. Yksinkertaistaen Agape tarkoittaa kristinuskon näkökulmasta Jumalan luomakuntaan kohdistamaa, ehdotonta, anteeksiantavaa ja ikuista rakkautta. Agape on esimerkiksi korinttilaiskirjeen (Kor. 13:4-8) rakkautta, joka on ”pitkämielinen ja lempeä, joka iloitsee yhdessä totuuden kanssa ja joka ei koskaan katoa”. 

Philautia on ihmisen itseensä terveesti kohdistamaa rakkautta, joka tunnetaan myös itsemyötätuntona. Amor tarkoittaa romanttista rakkautta ja siihen usein yhdistetään Eros, joka joskus tulkitaan mielihyvään pyrkivänä rakkauden lajina - Agapen vastakohdaksi. Philia on syvää ystävyyttä ja uskollisuutta, kokemusten jakamista – vanhempien ja isovanhempien hyväksyvyyttä ja lempeyttä lapsiaan kohtaan. Pragma on käytännöllistä ja suvaitsevaista, keskinäisiin kompromisseihin kykenevää kestävien ihmissuhteiden rakkautta. Ludus edustaa sisäistä lapseutta, luovaa ja leikkisää rakkautta eli mahdollistaa vaikeidenkin aikojen yli kantavan huumorin.

Yksilöön, perheeseen ja lähipiiriin sekä yhteisöön liittyvät suojaavat tekijät ennustavat ilmetessään hyvää resilienssiä eli joustavuutta, periksi antamattomuutta ja esimerkiksi muutosten sietokykyä elämässä. Tiina Laineen teologian pro gradu -tutkielmassa Ikinä ei oo ollu semmonen olo ettei olis ollu rakastettu (2018) nykyhetken resilienssiä kuvataan ihmisyyden, jaetun ihmisyyden, hengellisen ja henkisen sekä resurssien ulottuvuuden kautta. Tapaustutkimuksessa elämässään vaikeuksista huolimatta hyvin selvinneille yhteistä oli kokemus rakkaudesta ja ajatus jostain suuremmasta voimasta, jonka avulla ihminen voi saavuttaa itselleen tärkeitä asioita. 

Noora Hietanen

Lähteitä: Tiina Laineen pro gradu

Hidasta elämää, Kuudes aistiMTV3, Suomen Kuvalehti, PesäpuuTuimakka

Hietanen Noora
Noora Hietanen