Viestintuojat 17.6.2020

Oma kutsumus, yhteinen missio


Luterilaisessa miljöössä esiintyy usein ajatus kutsumuksesta. Luther ajatteli, että jokaisella on oma kutsumuksensa katsomatta sen laatuun tai merkittävyyteen. Ajatus on kaunis ja antaa omalle tekemiselle tarkoitusta ja arvoa. Arvoa, joka kuuluu jokaiselle tehtävään katsomatta. 
Kutsumus on siis jotain hyvin henkilökohtaiseksi miellettyä. Ikään kuin varta vasten myönnetty tehtävä, josta suoriutumalla palvelee sekä itseään että toisia. Yksilölle kutsumuksen kannalta tärkeä tekijä on mielekkyys. Ihminen hakeutuu sellaisiin tehtäviin, jotka tuntuvat hänelle sopivilta. Omat vahvuudet pääsevät niiden ansaitsemaansa käyttöön. Kutsumusta käytetään usein synonyymina sanalle tehtävä. Sen sijaan kutsumus on sanana paljon monisäikeisempi kuin tehtävä. Täytyy laittaa merkille eräs tekijä, myös kutsumuksella on oma tehtävänsä. Kutsumuksen tehtävä on nimittäin jakaa tätä omaa henkilökohtaista Jumalalta saatua tehtävää eteenpäin. 


Tämä on eräs niistä asioista, joka korostuu seurakuntalaiselle seurakunnan toiminnassa. On tärkeää, että seurakuntalainen löytää oman paikkansa seurakunnassa, jonka avulla hän voi seurata omaa kutsumustaan seurakunnan arjessa. Useimmiten jokaisella seurakuntalaisella on tietty erityisellä tavalla puhutteleva seurakunnan toimintamuoto, joka saa hänet yhä uudestaan hakeutumaan mukaan toimintaan. Esimerkkinä moisesta toimii muun muassa tietty messuyhteisö, kirkkokuoro tai vaikkapa vapaaehtoisena arkunkantajana toimiminen. Toteuttamalla oman kutsumuksensa omaista tehtävää seurakuntalainen tarjoaa kallisarvoista sisältöä seurakuntansa arkeen. 


Toisaalta seuraamalla omaa kutsumustaan seurakunnassa tulee jakaneeksi yhteisen päämäärän. Nykyään usein puhutaan missiosta, mikä myöskin viittaa tehtävän omaiseen suoritukseen. Missio -sana tulee latinan kielen sanasta missum, lähetetty. Samasta sanajuuresta polveutuu ilmeisesti latinankielinen sana messulle, missa. Tämä latinasta johdettu sana tuo meidät monella tapaa Kristuksen äärelle. Messussa liitymme yhteyteen niin Kristuksen kuin toistemme kanssa sekä jatkamme kasteessa alkanutta hengellistä elämää.

  
Yhtäältä sana missio on vahvasti yhteydessä kasteeseen, sillä se tuo meidät Jeesuksen lähetys- ja kastekäskyn äärelle. Kastekäskyssä kiteytyy yhteinen tehtävä, jota vapahtajamme Jeesus Kristus halusi meidän seuraavan. Tämän tehtävän täyttämiseksi tarvitsemme kutsumusta. Oman kutsumuksen seuraaminen kiteyttää evankeliumin sanomaa ja auttaa täyttämään Kristukselta saatua yhteistä perimmäistä tehtävää luomakunnassa eli Evankeliumin julistusta. Evankeliumin julistusta voidaan sanojen ohella harjoittaa teoin. Kutsumus siis osoittautuu kristitylle mielekkääksi tehtäväksi, Evankeliumin jakamiseksi omalla erityisellä osaamisella. Tämän viestin Paavali välittää rohkaisevin ja osuvin sanoin Efesolaiskirjeen neljännessä luvussa: 

1. Minä, joka olen Herran vuoksi vankina, 
kehotan teitä siis elämään saamanne kutsun arvoisesti, 

2. aina nöyrinä, lempeinä ja kärsivällisinä. 
Auttakoon rakkaus teitä tulemaan toimeen keskenänne. 

3. Pyrkikää rauhan sitein säilyttämään Hengen luoma ykseys. 

4. On vain yksi ruumis ja yksi Henki, niin kuin myös se toivo, 
johon teidät on kutsuttu, on yksi. 

5. Yksi on Herra, yksi usko, yksi kaste! 

6. Yksi on Jumala, kaikkien Isä! Hän hallitsee kaikkea, 
vaikuttaa kaikessa ja on kaikessa. 

7. Mutta kukin meistä on saanut oman armolahjansa, 
sen jonka Kristus on nähnyt hyväksi antaa. 

8. Kirjoituksissa sanotaankin: – Hän nousi korkeuteen vangit voittosaaliinaan, 
hän antoi lahjoja ihmisille. 

9. Eikö se, että hän nousi korkeuteen, merkitse, että hän oli laskeutunut alas, 
aina maan alimpiin paikkoihin? 

10. Hän, joka laskeutui alas, nousi myös kaikkia taivaita ylemmäs 
täyttääkseen kaikkeuden läsnäolollaan. 

11. Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat, 
sekä paimenet että opettajat, 

12. varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, 
Kristuksen ruumiin rakentamiseen. (Kirkkoraamattu 92)

 

Kutsumuksella Kristus kutsuu jokaista rakentamaan yhteistä seurakuntaa,
Kesäteologi Peter Väänänen
 

Peter Väänänen
Kesäteologi Peter Väänänen