Erityisnuorisotyöllä tukea nuorten arkeen

Erityisnuorisotyö on kirkon kasvatustyötä, jota tehdään diakonisella työotteella.

Erityisnuorisotyö on etsivää, kohtaavaa ja läsnäolevaa työtä, jota tehdään niiden lasten, nuorten ja perheiden parissa, jotka tarvitsevat erityistä tukea. Kirkon erityisnuorisotyön yleistavoite on, että nuori saa kokea olevansa hyväksytty. Jokainen ihminen on Jumalan luoma ja lunastama: korvaamaton ja arvokas omana itsenään.

Kirkon erityisnuorisotyön teesit:

  • Lapsi ja nuori on Jumalan ja seurakunnan silmäterä, myös apua ja tukea tarvitessaan.
  • Lasta ja nuorta kunnioitetaan ja hänestä välitetään. Häntä autetaan pitämään toivoa yllä.
  • Lasta ja nuorta tuetaan ja saatetaan kohti aikuisuutta ja hyvää elämää.
  • Erityisnuorisotyö tähtää yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden torjumiseen, lapsen ja nuoren voimistumiseen sekä hänen osallisuutensa ja hyvinvointinsa vahvistamiseen.
  • Erityisnuorisotyö on asenne ja työote, joka jokaisen kirkon kasvattajan tulee omaksua. Samaan aikaan se on erityistehtävä, jonka tavoite on etsiä ja tukea niitä lapsia ja nuoria, jotka muuten jäävät tavoittamatta.
  • Erityisnuorisotyössä toimitaan pitkäjänteisesti ja yhteistyöhakuisesti, ansaiten lasten, nuorten ja perheiden sekä yhteistyökumppaneiden luottamuksen.
  • Erityisnuorisotyö kehittyy ja uudistuu reagoiden nopeasti toimintaympäristön tarpeisiin.

Erityisnuorisotyön raamatulliset perusteet nousevat lähetyskäskystä (Matt. 28:18-20), rakkauden kaksoiskäskystä (Mark. 12:28-32) sekä kultaisesta säännöstä (Matt. 7:12). Jeesuksen esimerkkiin perustuen erityisnuorisotyössä kohdataan tukea tarvitsevia lapsia, nuoria ja perheitä heidän arjessaan, asettamatta ehtoja.)

Nuori viestittelemässä emojilla toiselle henkilölle.

Tarvitsetko tukea tai juttukaveria?

Voit ottaa erityisnuorisotyötä tekeviin nuorisotyönohjaajiin yhteyttä missä tahansa elämäntilanteessa ja juuri niissä asioissa mitkä sinulle ovat tärkeitä tai ajankohtaisia. Esimerkiksi stressi, haasteet koulussa tai perheessä, suru, yksinäisyys, ihmissuhderistiriidat, taloudelliset vaikeudet tai hengelliset kysymykset ovat asioita joiden äärellä voimme tavata. Voit soittaa, tulla käymään tai laittaa viestiä.

Ota yhteys alueesi nuorisotyönohjaajaan.