Konfirmaatio

Konfirmaatio on osa rippikoulun kokonaisuutta, ei pelkästään sen irrallinen ja juhlava päätös. Konfirmaatio on kaikkien rippikouluun osallistuneiden yhdessä toteuttama juhla.

Konfirmaatiota on syytä suunnitella hyvissä ajoin. Puolen vuoden rippikoulu antaa mahdollisuuden valmistautua juhlaan huolellisesti ja pitkäjänteisesti. Vanhemmat voidaan ottaa mukaan suunnitteluun ja toteutukseen esimerkiksi vanhempainiltojen yhteydessä.

Helposti käy niin, että konfirmaatiosta muodostuu tilanne, jossa olennaisinta on nuorten hyvä käytös. Sekin on ok, mutta konfirmaatiomessun tärkein anti on hengellinen. Nuori tunnustaa oman uskonsa, hänet siunataan ja hänen puolestaan rukoillaan. Konfirmaatioon valmistautuminen on ensisijaisesti sen hengellisen luonteen avaamista nuorille.

Riippumatta ajallisesta etäisyydestä rippikoulun ja konfirmaation välillä olisi hyvä, että rippikoulun henki ja yhteinen kokemus näkyisi ja tuntuisi konfirmaatiossa. Inhimillisyys, aitous ja lämminhenkisyys ovat tavoiteltavia tunnelmia.

Kuka voidaan konfirmoida?

Korfirmoitavan tulee olla kastettu, rippikoulun käynyt seurakunnan jäsen. 

Voit lukea lisää rippijuhlista ja valmisteluista tästä linkistä.

Kuva Rovaniemen kirkosta jossa rippikoululaiset konfirmoidaan rippikoulun päättymisen jälkeen.