ILMOITTAUTUMINEN VUODEN 2019 RIPPIKOULUIHIN!

Lue huolella ennen ilmoittautumista!

 

Vuonna 2004 syntyneet ilmoittautuvat rippikouluun sähköisesti 2.5. – 31.7.2018. Seurakunnan työntekijät jakavat huhtikuussa 2018 rippikouluinfoa niissä alueidensa kouluissa, joissa on 7- luokkalaisia. Rippikouluun ilmoittautuvat nuoret saivat kotiin vietäväksi tiedotteen. Jos vuonna 2004 syntynyt nuori on 6. tai 8. luokalla, hän voi tarvittaessa kysyä infoa rippikoulutoimistosta.

HUOMIO! Jälki-ilmoittautuminen 3.-13.9.!

 

ILMOITTAUTUMISESSA HUOMOITAVAKSI

Rovaniemellä rippikouluihin ilmoittautuu vuosittain n. 600 nuorta. Ilmoittautumisaikaa on kolme kuukautta. Tässä ilmoittautumistavassa ”nopeat eivät syö hitaampia” vaan kaikki 31.7. mennessä ilmoittautuneet ovat samassa asemassa ryhmiä muodostettaessa.

Jokaisen tulee laittaa vähintään 3 rippikouluvaihtoa paremmuusjärjestyksessä 1, 2 ja 3. Ilman kolmea vaihtoehtoa ilmoittautuminen ei onnistu.

 

Kaverikoodilla (mahdollistaa kaveriporukoiden pääsemisen samaan ryhmään suuremmalla todennäköisyydellä) voi ilmoittautua maksimissaan 1+3, jolloin ensimmäisenä ilmoittautunut saa koodin, jonka hän sitten antaa kavereille. Ensimmäisenä ilmoittautuva laittaa ryhmävaihtoehdot ja kaverikoodilla ilmoittautuville tulee automaattisesti samat vaihtoehdot. On hyvä huomioida, että kaverikoodilla ilmoittautuminen voi vaikeuttaa pääsyä esim. ykköstoiveryhmään, jos jäljellä on kaksi paikkaa ja koodilla ilmoittautuu 3-4.

Ilmoittautuminen tehdään yhdessä huoltajan kanssa. Ilmoittautumiskaavakkeessa kysytään pakollisia tietoja nuorelta ja ensimmäiseltä huoltajalta (mm. hetu). Nämä tiedot ovat luottamuksellisia ja niitä tarvitaan, jotta sähköinen ilmoittautuminen toimii ja rippikoulun jälkeen nuoret voidaan samalla ohjelmalla merkitä konfirmoiduiksi. Kaavakkeeseen voi laittaa myös toisen huoltajan yhteystiedot. 

Nuoren ilmoittautuessa, yhteystietojen kohdalle on hyvä laittaa sähköpostiosoite, jota varmasti luetaan (joko nuoren tai huoltajan). Rippikouluryhmille tulee rippikouluinfoa ainoastaan sähköisesti. Jos osoite on gmail.com, viesti voi mennä roskapostiin.

MITÄ RIPPIKOULUJA TARJOLLA

Rippikouluryhmiä on tarjolla 25. Alueiden omien rippikoulujen lisäksi mukana on yhteisinä ripareina kaksi joululomarippikoulua, kaksi hiihtolomarippikoulua ja telttarippikoulu Saariselän Tievatuvalla. Leirimuotoisten lisäksi tarjolla on kaksi päivärippikoulua (Korkalovaara ja seurakuntakoti) ja pienryhmärippikoulu.

Erityisiä harrasterippikouluja ei järjestetä, mutta jos samaa asiaa harrastavat haluavat samaan rippikouluun, kannattaa keskenään sopia ennen ilmoittautumista, mikä ryhmä se olisi ja kaikki laittavat samat leiritoiveet. Lisäksi voi vielä lomakkeen ns. vapaassa kohdassa mainita, miksi halutaan samaan ryhmään.

Vuoden 2019 rippikoulut 

 

Alue ja ryhmän numero                                                  Konfirmaatio

 

Keskikaupunki / kirkonmäki

1. rippikoulu 9.-14.6. TÄYNNÄ                                                  30.6. klo 12.30 kirkko

2. rippikoulu 24.-29.6. TÄYNNÄ                                                 7.7. klo 12.30 kirkko

3. rippikoulu 18.-23.7. TÄYNNÄ                                                 28.7. klo 12.30 kirkko 

 

Ounasvaara / kappeli

4. rippikoulu 2. - 8.6. TÄYNNÄ                                                   9.6. klo 12.30 kirkko

5. rippikoulu 30.6.-5.7. TÄYNNÄ                                                14.7. klo 15 kirkko

6. rippikoulu 6.-11.7. TÄYNNÄ                                                   27.7. klo 10 kirkko

7. rippikoulu 18.-23.7. TÄYNNÄ                                                 28.7. klo 10 kirkko 

 

Alakemijoki / Muurolan kappeli

8. rippikoulu 9.-14.6.TÄYNNÄ                                                    16.6. klo 11 Muurola kappeli

 

Saarenkylä / Aapakirkko

9. rippikoulu 15.-20.6. TÄYNNÄ                                                 29.6. klo 10 kirkko

10. rippikoulu 15.-20.6. TÄYNNÄ                                               30.6. klo 10 kirkko

11. rippikoulu 30.6.-5.7. TÄYNNÄ                                              21.7. klo 12.30 kirkko

12 A. rippikoulu 12.-17.7. TÄYNNÄ                                            28.7. klo 15 kirkko

13. rippikoulu 24.-29.7. TÄYNNÄ                                               4.8. klo 12.30 kirkko 

 

Yläkemijoki / Vantus

12 B. rippikoulu 12.-17.7.TÄYNNÄ                                             20.7. klo 10 Auttin kappeli

 

Ounasjoki / Sinetän kappeli

14. Rippikoululeiri 6.-11.7.TÄYNNÄ                                            14.7. klo 12.30 kirkko

 

Korkalovaara / kappeli

15. Rippikoululeiri 24.-29.6. TÄYNNÄ                                         4.8. klo 10 Korkalovaaran kappeli

16. Rippikoululeiri 12.-17.7. TÄYNNÄ                                         21.7. klo 13 Korkalovaaran kappeli

17. Rippikoululeiri 24.-29.7. TÄYNNÄ                                         3.8. klo 13 Korkalovaaran kappeli

18. Päivärippikoulu, Kappeli 29.7.-4.8.                                       4.8. klo 13 Korkalovaaran kappeli

 

Yhteiset rippikoulut

20. Joululomaripari 1. - 6.1.                                                          24.3. klo 12 kirkko

21. Hiihtolomaripari 4.- 9.3.                                                         10.3. klo 12.30 kirkko

22.  Rippikoululeiri, Vuontispirtti 24.-29.6.                                  6.7. klo 11 kirkko

23. Telttarippikoulu, Tievatupa 7.-12.6. TÄYNNÄ                      16.6. klo 12.30 kirkko

24. Päivärippikoulu, Seurakuntakoti 10.-20.6.                            23.6. klo 12.30 

25. Pienryhmärippikoulu, Norvajärvi                                           2.6. klo 12.30 kirkko

26. Erityisrippikoulu, Norvajärvi 4.-8.6.                                       8.6. klo 10 Ounasrinteen kappeli

 

Huomioita muutamista rippikouluista:

Pienryhmärippikoulun tapaamisajat- ja mahdollinen leiriaika sovitaan yhdessä ryhmän kanssa. Pienryhmän tapaamiset järjestetään kirkon Kryptassa ja jos leiri päätetään järjestää, pidetään se Norvajärvellä.

Telttarippikoulu järjestetään Saariselän Tievatuvalla. Yöpyminen teltoissa Tievatuvan pihapiirissä tai lähimaastossa. Oma teltta reissulle ei ole välttämätön. Käytössä alueella on sisävessat ja -saunat. Pieniä retkiä tehdään lähiympäristöön, mutta ei pitkää patikointia. Paljon ulkona oloa.

Ounasvaaran rippikoulu 6 on musiikkipainotteinen, mutta avoin kaikille.

Muutamat rippileirit ovat päivää pidempiä toisiin verrattuna.

 

KENELLE PIENEMPI RIPPIKOULURYHMÄ ON HYVÄ VAIHTOEHTO

Kaikille nuorille 24 hengen rippikouluryhmä ei ole parhain mahdollinen oppimis- ja työskentely-ympäristö. Pienryhmä sopii hyvin nuorelle, joka tarvitsee koulupäivien aikana tukea esimerkiksi oppimiseen tai sosiaalisiin tilanteisiin. Pienryhmässä voidaan ottaa tällaiset asiat paremmin huomioon. Nuori itse voi haluta tavallisen kokoiseen ryhmään, mutta hän ei välttämättä osaa arvioida tätä oikein. Leirillä eletään kiinteästi ison ryhmän kanssa koko vuorokausi ja huoneisiin majoittuu 4 nuorta, joten tarvittavaa rauhaa, lepomahdollisuutta tai erillistä opetusta on vaikea tai lähes mahdotonta järjestää.

 

MUUALLA RIPPIKOULUN KÄYVÄ

Muualla kuin kotiseurakunnassa rippikoulunsa käyvä ilmoittautuu sähköisesti kohdassa ”Muualla 2019 rippikoulun käyvät”. Tämän vaihtoehdon valinneiden tulee hoitaa seurakunnan toimintaan tutustuminen kotiseurakunnassa. Tämän osion hoitamisesta tulee ilmoittautuneille sähköisesti infoa marraskuun loppuun mennessä. Jos ei varmuudella tiedä, voiko rippikoulun käydä muualla, kannattaa ilmoittautua myös oman seurakunnan rippikouluihin. Myöhemmin ryhmän peruminen on helpompaa kuin 3.9. alkava jälki-ilmoittautuminen, jolloin ei ehkä ole mahdollista päästä toive-ryhmään.

 

MILLOIN TIETO RIPPIKOULURYHMÄSTÄ

Rippikouluryhmästä ilmoitetaan 31.8.2018 mennessä sähköisesti nuoren nimen kohdalla olevaan sähköpostiin sekä 1. huoltajalle. Lähetettävässä tiedotteessa on mukana ohjeet, kuinka toimia, jos ei olekaan tyytyväinen saamaansa ryhmään ja mahdollisesti tietoa ryhmän ensimmäisestä kokoontumisesta. Vaihtotoiveita voi jättää 17.9.-10.10.2018 rippikoulutoimistoon.

Ohjeet sähköiseen ilmoittautumiseen löydät täältä

 

 

Nuorisosihteeri
Keskikaupunki Ounasvaara-Alakemijoki Korkalovaara-Ounasjoki Saarenkylä-Nammankylät-Yläkemijoki

Rippikouluasiat