Uutislistaukseen

Muurolan kappelin tilojen käyttöä rajoitetaan

Muurolan kappelin ulkokuva.

Sisäilmamittauksilla selvitettiin kappelitilojen sisäilman hiilidioksidipitoisuutta, kuituja, VOC-yhdisteitä ja mikrobeja. Tämän jälkeen on lisäksi avattu sokkelirakenteita.

Rakennusterveyden asiantuntija on tutkimusten perusteella laatinut altistumisolosuhdearvion ja työterveyslääkäri on laatinut terveydellisen merkityksen arvion sisäilmatutkimuksen löydöksistä.

Yhteenvetona näistä voidaan todeta, että kappelisalissa ei todettu miltään osin raja-arvot ylittäviä pitoisuuksia, joten sitä voi käyttää normaalisti ja turvallisesti.

Eteistiloissa ja sakastissa raja-arvot ylittyivät kuitujen osalta. Näitä tiloja voidaan käyttää läpikulkuun ja lyhytaikaiseen oleskeluun (alle 2h), jolloin sairastumisen riskiä ei ole. Tiloja siivotaan tehostetusti.

Seurakuntasalissa (kahvio) ja joissakin kerhotiloissa raja-arvot ylittyivät sekä kuitujen että mikrobien osalta. Näissä tiloissa käyttäjille voi aiheutua hieman kohonnut riski sairastua astmaan tai hengitystieoireiluun, jos tiloissa ollaan pitkäaikaisesti. Näiden tilojen käytöstä on kuitenkin päätetty varmuuden vuoksi luopua kokonaan. Edellä mainittujen asiantuntijoiden mukaan seurakuntasalin ja kappelisalin välisten paljeovien pitäminen suljettuna on riittävä toimenpide, jolla kappelisalia voidaan käyttää ilman rajoitteita.

 

Vaikutukset toimintaan

  • Kappelin tiloista käytetään tästä eteenpäin vain kappelisalia, eteisaulaa ja sakastia. Eteisaulan wc:t ovat käytössä.
  • Eteisaulassa ja sakastissa vältetään pitkäaikaista (yli 2h) yhtäjaksoista oleskelua.
  • Kappelisalista poistetaan penkkirivejä ja niiden tilalle tuodaan pöytäryhmiä, jotta mahdollisimman moni seurakunnallinen toiminto voidaan toteuttaa kappelisalissa.
  • Kappelisaliin voi edelleen varata kirkollisia toimituksia (kaste, vihkiminen, hautaan siunaaminen), mutta yksityistilaisuuksissa ei ole kahvi- tai ruokatarjoilun mahdollisuutta keittiön ollessa pois käytöstä.

Rajoitukset astuvat voimaan heti.

 

Muurolan kappelin tulevaisuus

Seurakunnan kiinteistötoimi vie kappelin peruskorjaushanketta eteenpäin saatujen teknisten tutkimustulosten perusteella.

Tutkittavana on neljä vaihtoehtoa:

- Kappeli puretaan ja toiminta siirtyy vuokratiloihin.

- Kappeli puretaan ja sen tilalle rakennetaan pienempi kappeli / monitoimitila.

- Kappeli peruskorjataan kokonaisuudessaan (kustannusarvio noin 2,5 – 3 miljoonaa euroa).

- Kappeli puretaan osittain ja jäljelle jäänyt osa peruskorjataan.

Peruskorjaushankkeen yhteydessä kuullaan kappelia käyttäviä seurakunnan työaloja heidän tilatarpeistaan.

Varsinaisia päätöksiä asiasta tehdään normaalin käytännön mukaisesti seurakunnan luottamuselimissä.

Lisätietoja

Ilari Kinnunen
Ilari Kinnunen
Kirkkoherra
Antti Jääskeläinen
Antti Jääskeläinen
Hallintojohtaja
Kalle Kenttälä
Kalle Kenttälä
Kiinteistöpäällikkö

25.8.2023 15.02