Uutislistaukseen

Yhteisvastuukeräyskohteena 2024 nuoret: Tukea elämänhallintaan ja mahdollisuuksiin

Yhteisvastuukeräys auttaa haavoittuvimmassa asemassa olevia nuoria. Rovaniemellä keräyksen tuotot ohjataan diakoniatyön kautta syrjäytymisuhassa tai -kierteessä elävien nuorten auttamiseen ja tukemiseen. Vuonna 2024 kerätyt varat käytetään syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja heidän mahdollisuuksiensa tukemiseen HelsinkiMission, Suomen ev.-lut. seurakuntien ja Kirkon Ulkomaanavun avulla.

Rovaniemen seurakunnan nuorisotyönohjaaja Jenniina Heikkilä kysyi nuorisotyötiimin Instagram-tilin -@roisrknuoret - seuraajilta: - Onko yksinäisyyden kokemus tuttu?

Nuorten vastauksissa kommentoitiin esimerkiksi:

”Muuton jälkeen ei ole löytynyt kavereita ja isossa porukassa välillä tuntuu, ettei kuulu joukkoon.”

”Mua on kiusattu ala-asteella, joten yksinäisyyden kokemus on mulle täysin tuttu.”

- Noin joka toinen eli 48 prosenttia vastasi, että välillä on yksinäinen olo. Enemmän kuin joka kolmas eli 34 prosenttia vastasi, että yksinäisyys on jo liiankin tuttua. Kyselyyn vastasi yhteensä 41 nuorta, Jenniina Heikkilä kertoo.

Apua koulumaailmaan Suomessa

Yhteisvastuu tarjoaa HelsinkiMission kanssa tukea kotimaan yksinäisille nuorille. Yksinäisyys on ahdistava, yksilöllinen kokemus ulkopuolisuudesta ja erillisyydestä. Valtakunnallisesti tällä hetkellä yläkoulun ja toisen asteen opiskelijoista noin 14 % kokee yksinäisyyttä.

HelsinkiMission School to belong -ohjelma vie avun ja osallistaa koko koulun – aina hallinnon strategioista opettajien ja oppilashuollon ammattilaisiin ja jokaiseen lapseen ja nuoreen saakka. Ohjelmassa mukana oleville oppilaitoksille tarjotaan apuvälineet ja keinot nuoren yksinäisyyden tunnistamisesta ja puheeksi otosta avun tarjontaan.

Yhteisvastuun tuella HelsinkiMissio pystyy myös mahdollistamaan ammatillista keskusteluapua ja vapaaehtoisen tukihenkilön tarjoamaa tukea, jotta nuori voi käsitellä yksinäisyyteen liittyviä ajatuksia ja niiden yhteyttä tunteisiin ja käyttäytymiseen. Jos nuori saa apua, mahdollisuudet hyvään tulevaisuuteen kasvavat merkittävästi.

Koulutusta Ugandan pakolaisasutusalueelle

Kirkon Ulkomaanapu tekee työtä Ugandassa kuudella pakolaisasutusalueella. Koulutushankkeiden avulla parannetaan koulutuksen saatavuutta rakentamalla uusia ja turvallisia luokkahuoneita, järjestämällä kouluun paluuseen kannustavia kampanjoita ja lisäämällä tietoa koulutuksen tärkeydestä sekä jakamalla oppimateriaaleja ja hygieniapakkauksia.

Koulutuksen laatua parannetaan opettajankoulutuksella, tarjoamalla psykososiaalista tukea ja opinto-ohjausta sekä mahdollistamalla pääsyä korkeakouluopintoihin yliopistostipendien avulla. Koulutustyötä tehdään kaikilla tasoilla: varhaiskasvatuksesta perus- ja toisen asteen koulutukseen sekä ammatilliseen koulutukseen. Lisäksi Kirkon Ulkomaanavun hankkeissa on huomioitu erityistä tukea tarvitsevat oppilaat, joille mahdollistetaan erityisopetusta sekä nopeutettua koulutusohjelmaa, jotta nuoret, joiden koulutie on jäänyt pakolaisuuden vuoksi kesken, voivat kiriä kiinni ikätovereitaan.

Rovaniemen YV-tapahtumat ja -keräysvaihtoehdot avautuvat tästä linkistä.

Lisätietoja: YV-keräyspäällikkö Eeva-Maria Kanervalta

Eeva-Maria Kanerva
Eeva-Maria Kanerva
Johtava diakoni

24.2.2024 09.00