Piispaehdokkaat kohtasivat vaalipaneelissa Rovaniemellä

19.6.2018 16.58

Piispaehdokkaat kohtasivat vaalipaneelissa Rovaniemellä

Ehdokkaat kohtasivat 15.6. Rovaniemellä vaalipaneelissa, jossa heitä haastattelivat Lapin Kansan toimittaja Tiia Haapakangas ja hiippakuntadekaani Kari Ruotsalainen. Esille nousivat piispan virkaan ja kirkon ajankohtaisiin teemoihin liittyvät asiat sekä ehdokkaiden teologinen ajattelu ja hengelliset näkemykset.

Paneelin alkuun kerrattiin se, mitä piispan tehtäviin tällä maantieteellisestikin laajalla alueella kuuluu. Tehtävä on hyvin monitasoinen, sitä tehdään paitsi seurakunnissa, myös tuomiokapitulissa, kokonaiskirkon tasolla ja yleisemmin yhteiskunnassa.

Motivoituneita ehdokkaita

Rentouttavan alkulämmittelyn jälkeen päästiin kuulemaan, millaisia piispoja heistä tulisi.

Keskitalo korosti, että johtajan tehtävä on pitää lauma koossa.

– Piispa on palveluammatissa. Nyt tarvitaan piispaa, joka sitoutuu seurakuntien arkeen. Johtajan täytyy rohjeta tehdä päätöksiä tarvittaessa, Keskitalo sanoi.

Hautala näki tärkeäksi, että työyhteisössä on oltava oikeudenmukainen ja kunnioitettava ihmisiä avoimesti ja tasapuolisesti.

– Läpinäkyvyys on tärkeää ja se, että saa aikaan päätöksiä. Johtajalla pitää olla näky suunnasta, Hautala sanoi.

Pesonen sanoi johtamisen olevan kahden asian välillä tasapainoilua.

- Johtaminen on sitä, että kaikki on mukana ja asiat tehdään yhdessä. Johtamista tehdään yhdessä seurakuntien luottamushenkilöiden ja seurakuntien henkilöstön kanssa. Demokraattisuus korostuu silloin kun on hankala tilanne.

Eri mieltä avioliittokysymyksestä

Avioliittokysymys jakaa mielipiteitä kirkossa. Sukupuolineutraalia avioliittoa kannattaa Hautala, jonka mukaan seurakunnilta puuttuu foorumit keskustella vaikeista asioista.

– Virtahepo on olohuoneessa, mutta siitä ei puhuta. Olen ollut kirkolliskokouksessa tekemässä aiheesta aloitetta, että samaa sukupuolta olevat voisivat tulla kirkossa vihityksi.

Pesosen mukaan suvaitsevaisuus ei riitä, vaan pitäisi olla myös kunnioitus ihmisen vakaumusta kohtaan.

– Konkreettisesti voidaan tehdä niin että pidetään kiinni kirkon kannasta, mutta annetaan omantunnonvapaus papille valita, vihkiikö hän vai ei.

Keskitalo on pahoillaan, että avioliittokysymys on aiheuttanut haavan, joka vie energiaa. Piispan tehtävä olisi yrittää koota eri tavoin ajattelevia ihmisiä yhteen.

– Avioliitto on miehen ja naisen välinen asia, mutta olen todella sitoutunut miettimään ratkaisuja tähän erimielisyyteen.

Piispa viestijänä

Piispan roolissa yhteiskunnallisena keskustelijana korostuu viestintä. Kaikki ehdokkaat näkivät tärkeäksi sen, että viestinnän tulee olla proaktiivista ja että siinä tulee huomioida paikalliset mediat. Kaikki toimisivat myös aktiivisesti sosiaalisessa mediassa.

– Uskottava viestintä vaatii viestintästrategian. Kirkolla on omat viestintäkanavat, jotka pitäisi yhä enemmän saada mukaan hiippakunnalliseen viestintään, Hautala korosti.

Pesonen korosti kumppaneiden merkitystä tuomiokapitulissa ja kirkon viestijöiden kesken sekä paikallisia medioita, joiden kanssa tavataan säännöllisesti ja tuodaan kirkollista viestiä esiin.

Keskitalo katsoo asiaa laajemmin ja kuvasi viestintäkumppaneiksi myös jokaisen seurakuntalaisen.

– Kaikki vievät viestiä kirkosta. Viestintä on tärkeä osa kirkon työtä ja sitä kannattaa miettiä myös tulevaisuudessa. Olisin hyvin aktiivinen tiedotusvälineiden suuntaan. 

Ehdokkaiden mukaan kirkon pitää viestiä hyvin erityisesti siitä, mitä hyvää kirkko tekee.

– Diakoniatyö on kirkon perustehtävä, kirkkona olemme heikoimpien puolella. Pesonen korosti.

– Diakoniatyö on kirkon uskottavuuden kannalta tärkeää. Siihen voi kuulua ruokakassikin, mutta on tärkeää, että ihminen kohdataan kokonaisvaltaisesti, Keskitalo painotti.

– Kaikki kristityt ihmiset toimivat kirkon mandaatilla, teemme päätöksiä myös kristittyinä muuallakin yhteiskunnassa, Hautala muistutti.

Piispanvaali  käydään 15.8. Joku ehdokkaista on Oulun hiippakunnan tuleva piispa.

 

Harriet Urponen

Kaikki piispanvaalikiertueen paikkakuntien tilaisuudet on nähtävillä osoitteessa www.oulunhiippakunta.evl.fi/tallenteet 

 

Miten piispa valitaan?

Piispanvaalin ensimmäinen äänestyskierros käydään 15.8. Oulun piispanvaalissa äänioikeutettuja on kaikkiaan noin 1130, puolet maallikoita ja puolet pappeja.

Jos kukaan ehdokkaista ei saa puolta annetuista äänistä, käydään toinen kierros 3.9.

 

 

« Uutislistaukseen