Vahvista iltapäiväkerhopaikka seurakunnan verkkosivuilta

18.7.2018 08.00

Kaksi pientä koululaista reput selässä.

Iltapäivätoiminnan järjestäminen on kuntien vastuulla. Rovaniemellä kaupunki toteuttaa iltapäivätoimintaa yhteistyössä muun muassa seurakunnan kanssa.

Iltapäiväkerho tarjoaa lapsille mahdollisuuden viettää koulupäivän jälkeistä aikaa turvallisesti koulutetun aikuisen läsnä ollessa ja iltapäiväkerhossa tarjotaan lapselle myös välipalaa. Laki asettaa raamit keskeisten sisältöjen ja tavoitteiden suhteen ja määrittää sen, paljonko tunteja täytyy minimissään lukuvuoden aikana toimintaan osallistuville perheille tarjota.

Osa rahoituksesta hoituu valtionosuudella, mutta perheet kattavat osan kustannuksista. Asiakasmaksu voi lain mukaan olla korkeintaan 160 euroa kuukaudessa, Rovaniemellä seurakunnan järjestämän iltapäiväkerhopaikan kuukausiveloitus on 90 euroa.

Iltapäiväkerhoissa toimitaan opettajien, oppilashuollon edustajien ja koulukuraattorien sekä iltapäiväkerhonojaajien kanssa verkostona lapsen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Kerhopaikan vahvistamisesta ja iltapäiväkerhopaikoista lisätietoa täällä. 

Harriet Urponen

Kuva: Mervi Puro

« Uutislistaukseen