Oulun piispanvaalin ensimmäinen kierros keskiviikkona

13.8.2018 08.30Oulun hiippakunnan piispanvaalin ensimmäinen äänestyskierros on keskiviikkona 15.8. hiippakunnan yhdeksässä rovastikunnassa. Vaalikokoukset alkavat rovastikunnittain klo 13.00. Sitä mukaan, kun alustavat äänimäärät rovastikunnissa valmistuvat, niistä tiedotetaan Oulun hiippakunnan ja Suomen ev.lut. kirkon Twitter-tilillä sekä Oulun hiippakunnan Facebook-sivulla.

Oulun piispanvaalissa äänioikeutettuja on noin 1130. Äänioikeutetuista puolet on Oulun hiippakunnan pappeja ja lehtoreita, toisen puolen muodostavat maallikkoäänestäjät.

Ehdokkaat Oulun seuraavaksi piispaksi ovat Raudaskylän Kristillisen Opiston rehtori, TL Jukka Hautala (kuvassa vas.), Kirkkohallituksen kansliapäällikkö, TT Jukka Keskitalo sekä Oulun Tuiran seurakunnan kirkkoherra, TT Niilo Pesonen.

Mikäli vaali ratkeaa jo ensimmäisellä vaalikierroksella, eli yksi ehdokkaista saa yli puolet kaikista annetuista äänistä, hän tulee suoraan valituksi piispan virkaan. 

Mahdollinen toinen vaalikierros 3.9.

Mikäli kukaan ehdokkaista ei saa ensimmäisellä kierroksella yli puolta annetuista äänistä, vaalin toinen kierros järjestetään kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken maanantaina 3.9.2018.

Uusi piispa aloittaa tehtävässään 1.11.2018. Piispan virkaan vihkimys järjestetään Oulun tuomiokirkossa 11.11.2018.

Lisätietoja vaalista:
lakimiesasessori Mari Aalto, p. 040 7443 303
hiippakuntapastori Outi Uusimäki, p. 044 755 5512

Vaaliviestintä:
Viestintäpäällikkö Eeva-Kaisa Heikura, p. 040 688 1421
Viestintäasiantuntija Tuulikki Terhemaa, p. 050 372 1239

Oulun hiippakunta
Oulun hiippakunnan Twitter
Suomen ev.lut. kirkon Twitter
Oulun hiippakunnan Facebook

 

Kuva: Kirkon kuvapankki/Sanna Krook

« Uutislistaukseen