Kirkkovaltuusto valitsi puheenjohtajat sekä jäsenet kirkkoneuvostoon, alueneuvostoihin ja johtokuntiin

23.1.2019 21.07

kirkkovaltuusto puheenjohtajat Heikki Salo Pekka Lehto Raili Kerola Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Heikki Salo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pekka Lehto ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Raili Kerola.

Rovaniemen seurakunnan kirkkovaltuusto vuosille 2019-2022 piti ensimmäisen kokouksensa keskiviikkona 23. tammikuuta.

Kirkkovaltuusto valitsi puheenjohtajaksi Pekka Lehdon ja varapuheenjohtajaksi Heikki Salon vuosiksi 2019–2020.

Kirkkovaltuusto valitsi sihteerikseen hallintosihteeri Pirkko Rytilahden.

Kirkkovaltuusto asetti toimikaudekseen vaalilautakunnan suhteellisten vaalien toimittamista varten ja valitsi siihen kolme varsinaista jäsentä (Päivi Alaoja, Maarit Simoska, Heikki Salo) ja kolme varajäsentä (Sauli Särkioja, Seija Hiltunen, Miikka Keränen) sekä määräsi vaalilautakunnalle kokoonkutsujan (Päivi Alaoja).

Kirkkoneuvoston jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen valittiin vuosiksi 2019–2020 seuraavat (varajäsenet suluissa):

Asko Peuraniemi (Matti Henttunen)

Terttu Luoma-aho (Saara Autto)

Jari Paksuniemi (Ville-Pekka Jokela)

Raimo Miettunen (Timo Kotilainen)

Samuli Korteniemi (Mirva Paukkeri)

Kimmo Niukkanen (Maria-Riitta Mällinen)

Terttu Lehtola (Mirja Mäntymäki)

Simo Rahtu (Lasse Kontiola)

Maarit Simoska (Raija Kivilahti)

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin Raili Kerola ja hänen varajäsenekseen Leena Pernu.

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra Kari Yliräisänen.

Kirkkovaltuusto valitsi alueneuvostoihin jäsenet vuosiksi 2019-2022:

Keskikaupungin alueneuvosto: Maisa Sarajärvi-Nuorti, Esko Palovaara, Anna-Maria Alaluusua, Lauri Ylipaavalniemi, Pekka Sutinen, Matti Henttunen, Eveliina Rissanen ja kolme varajäsentä kutsumisjärjestyksessä Miikka Keränen, Seija Uusimaa ja Jarmo Koivuranta.

Ounasvaara – Alakemijoen alueneuvosto: Jaakko Portti, Suvi Jarva, Matti Kortesalmi, Seija Karvo, Seija Hagström, Henri Mella, Hannu Erola ja kolme varajäsentä kutsumisjärjestyksessä Kaisa Valtanen, Arja Ylitalo ja Jouko Kokki.

Saarenkylä – Nammankylät – Yläkemijoen alueneuvosto: Sauli Särkioja, Raija Mommo, Asko Harjukelo, Mauri Haataja, Aija Aarrevaara, Ilkka Silvola, Maiju Lusenius ja kolme varajäsentä kutsumisjärjestyksessä Jorma Hovi, Hannele Simonen ja Anne Rantanen.

Korkalovaara – Ounasjoen alueneuvosto: Sulo Kangas, Riitta Toivonen, Piia Hanni, Petri Keihäskoski, Artturi Hakkarainen, Mirja Mäntymäki, Mirva Paukkeri ja kolme varajäsentä kutsumisjärjestyksessä Antti Väänänen, Antti Alatalo ja Annukka Pöykkö.

Kirkkovaltuusto valitsi seuraavat johtokunnat vuosiksi 2019-2022:

Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta: Hannu Ovaskainen, Seija Karvo, Arto Harju-Autti, Päivi Alaoja, Jaakko Nirkkonen, Vappu Alapeteri, Sari Leipälä ja kolme varajäsentä kutsumisjärjestyksessä Veikko Härönen, Mauri Haataja ja Mirva Paukkeri.

Julistustyön johtokunta: Markku Kaasinen, Mirja Mäntymäki, Aarne Jänkälä, Ville-Joonas Engman, Hannele Simonen, Seija Hiltunen, Elina Korteniemi ja kolme varajäsentä kutsumisjärjestyksessä Maisa Sarajärvi-Nuorti, Markku Luoma-aho ja Pertti Ahokas.

Kasvatustyön johtokunta: Arvo Forsman, Saara Autto, Sari Laatikainen, Enni Remes, Laura Ylinampa, Antti Alatalo, Timo Kotilainen ja kolme varajäsentä kutsumisjärjestyksessä Hanne-Mari Seppälä, Sonja Sinisalo ja Ville-Pekka Jokela.

Palvelutyön johtokunta: Raili Kerola, Harry Luomaranta, Asko Peuraniemi, Terttu Luoma-aho, Sauli Särkioja, Ritva Anttila, Meiju Salmela ja kolme varajäsentä kutsumisjärjestyksessä Pekka Sutinen, Niko Niemisalo ja Kaisa Valtanen.

Kaikki valinnat olivat yksimielisiä.

Lisätiedot: 

kirkkoherra Kari Yliräisänen p. 040 503 2734   
hallintojohtaja Antti Jääskeläinen p. 040 501 2144

 

 

« Uutislistaukseen