Kirkkoneuvoston kokouspäätökset

5.2.2019 21.25

Rovaniemen seurakunnan kirkkoneuvoston kokouspäätökset 5.2.2019

Kirkkoneuvosto nimesi edustajansa alueneuvostoihin vuosiksi 2019-2020:

Asko Peuraniemi Keskikaupunki, Samuli Korteniemi Korkalovaara-Ounasjoki, Simo Rahtu Ounasvaara-Alakemijoki ja Jari Paksuniemi Saarenkylä-Nammankylät-Yläkemijoki.

Kirkkoneuvosto nimesi edustajansa johtokuntiin vuosiksi 2019-2020:

Raimo Miettunen Hauta- ja kiinteistötoimi, Terttu Luoma-aho Julistustyö, Raili Kerola Kasvatustyö ja Terttu Lehtola Palvelutyö.

 

Leena Pernu nimettiin seurakunnan edustajaksi Napapiirin Tyttöjen ja Napapiirin Poikien partion vanhempainneuvostoon.

Seurakunnan lehtityön vastuuryhmään nimettiin Kari Yliräisänen, Jouni Hagström, Markku Kukkonen, Merita Orell-Kiviniemi, Elina Rask-Litendahl ja kirkkoneuvoston edustajana Maarit Simoska. Vastuuryhmään kuuluu lisäksi viestintäpäällikkö.


Edustus eri osakeyhtiöissä 2019-2020:

Kiinteistö Oy Keltakankaan kokouksiin yhtiökokousedustajaksi nimettiin Simo Rahtu ja varaedustajaksi Kimmo Niukkanen.

Kiinteistö Oy Pappilantie 52:n yhtiökokousedustajaksi nimettiin Jukka Vaara ja varaedustajaksi Mikko Lindroos.

Vuontispirtti Oy:n ja Kiinteistö Oy Ukkoherrantie 15:n yhtiökokousedustajaksi nimettiin hallintojohtaja Antti Jääskeläinen ja varalle talouspäällikkö Raija Perkkiö.

Kiinteistö Oy Korkalovaaran Palvelun ja Kiinteistö Oy Pärinharjun sekä kaikkien asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokousedustajaksi nimettiin kiinteistöpäällikkö Kalle Kenttälä ja varayhtiökokousedustajaksi hallintojohtaja Antti Jääskeläinen.

Edustus Jouko ja Maire Murama – säätiössä

Kirkkoneuvosto nimesi Jouko ja Maire Murama – säätiön hallitukseen jäseniksi Pekka Lehdon ja Heikki Salon.

Viestintäpäällikön viran täyttäminen

Kirkkoneuvosto päätti äänin 6-4, että viestintäpäällikön virka julistetaan uudelleen haettavaksi. Haussa huomioidaan virkaa ensimmäisellä hakuajalla hakeneet.

Kehitysvammaistyön papin viran täyttäminen

Kirkkoneuvosto päätti pyytää Oulun hiippakunnan tuomiokapitulia julistamaan haettavaksi Lapin seurakuntien kehitysvammaistyön pastorin viran.

 

Lisätiedot: kirkkoherra Kari Yliräisänen p. 040 503 2734
                    hallintojohtaja Antti Jääskeläinen p. 040 501 2144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Uutislistaukseen