Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston kokouspäätökset

21.5.2019 20.32

Rovaniemen seurakunnan kirkkoneuvoston kokouspäätökset 21.5.2019
 

Seurakuntakeskuksen peruskorjausremontin väistötilat

Seurakuntakeskuksen peruskorjausremontti on suunniteltu toteutettavan ensi vuonna. Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä Pohjolan Osuuspankin tarjouksen pankin suojellun osan vuokraamisesta peruskorjaushankkeen väistötiloiksi syksystä 2020 alkaen.
 

Lapin seurakuntien kehitysvammaistyön pastorin viran täyttäminen

Rovaniemen seurakunnan kirkkoneuvosto esittää lausuntonaan Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille, että Lapin seurakuntien kehitysvammaistyön pastorin virkaan virkaa täytettäessä hakijoiden järjestys on: 1. Terhi Ämmälä, 2. Susanna Sirviö.


Kappalaisen viran muuttaminen seurakuntapastorin viraksi

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Rovaniemen seurakunnan kappalaisen virka (Saarenkylä-Nammankylät-Yläkemijoki -alueella) muutetaan seurakuntapastorin viraksi. Viran muuttamisen jälkeen kullakin seurakunta-alueella on samanlainen papistorakenne. Päätös saatetaan tiedoksi Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille.

 

Keskikaupungin aluekappalaisen viran täyttö

Rovaniemen seurakunnan keskikaupungin aluekappalaisen virka tulee avoimeksi 1.9.2019 alkaen. Äänin 9-2 kirkkoneuvosto ei esitä kirkkovaltuustolle keskikaupungin aluekappalaisen ja yhteisen seurakuntatyön kappalaisen virkojen yhdistämistä. Kirkkoneuvosto pyytää Oulun hiippakunnan tuomiokapitulia ryhtymään toimiin aluekappalaisen viran täyttämiseksi.

 

Viestintäpäällikön viran täyttäminen

Kirkkoneuvosto päätti valita Rovaniemen seurakunnan viestintäpäällikön virkaan YTM Noora Hietasen ja varalle FM Kirsi-Marja Schalin.


Työtapaturmavakuutuksen kilpailutus

Kirkkoneuvosto päätti, että Rovaniemen seurakunnan lakisääteinen työtapaturmavakuutuspalvelu hankitaan LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiöltä.


Tilinpäätös vuodelta 2018

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi Rovaniemen seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätökset tilikaudelta 2018. Seurakunnan tilikauden 2018 ylijäämä 253.000 euroa kirjataan edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille.

 

Lisätiedot:

hallintojohtaja Antti Jääskeläinen p. 040 501 2144
kirkkoherra Kari Yliräisänen p. 040 503 2734