Uutislistaukseen

Kirkkovaltuuston kokouspäätökset

5.6.2019 20.07

Rovaniemen seurakunnan kirkkovaltuuston kokouspäätökset 5.6.2019

 

Kappalaisen viran muuttaminen seurakuntapastorin viraksi

Kirkkovaltuusto päätti muuttaa kappalaisen viran (Saarenkylä-Nammankylät-Yläkemijoki -alueella) seurakuntapastorin viraksi. Viran muuttamisen jälkeen kussakin seurakunta-alueessa on samanlainen papistorakenne. Päätös saatetaan tiedoksi Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille.

 

Tilinpäätös vuodelta 2018

Kirkkovaltuusto vahvisti Rovaniemen seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätökset tilikaudelta 2018. Seurakunnan tilikauden 2018 ylijäämä 253.000 euroa kirjataan edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille. Kirkkovaltuusto myönsi vastuuvapauden kirkkoneuvoston jäsenille sekä muille tilivelvollisille tilikaudelta 2018.


Rovaniemen rovastikunnan rahaston tilinpäätös 2018

Kirkkovaltuusto vahvisti rovastikuntarahaston tilinpäätöksen, joka osoittaa 1741 euron ylijäämää vuodelta 2018, ja myönsi vastuuvapauden lääninrovastille.


Seurakunnan tilintarkastus 2019-2022

Kirkkovaltuusto päätti, että seurakunnan tilintarkastus vuosina 2019-2022 hankitaan Talvea Julkishallinnon palvelut Oy:ltä, ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii JHT, KHT  Marko Paasovaara. Avustavana auktorisoituna tilintarkastajana toimii JHT, CISA Susanna Piltonen.

 

Lisätiedot:

kirkkoherra Kari Yliräisänen p. 040 503 2734
hallintojohtaja Antti Jääskeläinen p. 040 501 2144