Rovaniemen seurakunnassa on uudelleen haettavana kanttorin virka

Rovaniemi on Lapin maakunnan hallinnon ja kaupan keskus, arktisen alueen matkailukeskus sekä kansainvälisesti tunnettu yliopisto- ja joulukaupunki. Rovaniemi tunnetaan myös monipuolisena luonto- ja urheilupaikkakuntana.

Rovaniemen seurakunnan kirkkoneuvosto julistaa haettavaksi ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän kanttorin viran (B-virka). Kanttorin perustehtävien ohella, viranhoidon painopisteenä on Tuomaskuoron johtaminen ja Tuomasmessujen musiikillinen vastuu sekä urkuosaaminen (soitto, huolto ja viritys).

Seitsenhenkisen kanttoritiimin esimiehenä toimii johtava kanttori. Arvostamme sosiaalisia ja vuorovaikutustaitoja, vahvaa tiimiyhteistyökykyä, valmiuksia työn kehittämiseen työympäristö huomioiden sekä valmiuksia omaan ammatilliseen uusiutumiseen.

Vapaamuotoinen hakemus tulee lähettää pe 4.5.2018 klo 15.00 mennessä joko sähköisenä rovaniemi.seurakunta@evl.fi  tai kirjallisena Rauhankatu 70, PL 8104  96100 Rovaniemi. Ensimmäisessä haussa saapunut hakemus huomioidaan toisella hakukierroksella. Hakemukseen tulee liittää kopiot tutkintotodistuksista sekä täytetty portfoliokaavake. 

Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 601 mukaisesti.

Virkaan valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake) ja KL 6:33§:n mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa.  

Viranhakijoiden kelpoisuusarviointiin käytetään tarvittaessa ulkopuolista asiantuntijaa.

Lisätietoja antavat johtava kanttori Sari Alakulppi, p. 040-5434597, sari.alakulppi@evl.fi 30.4. lähtien,  Mauri Miettunen, p.  040 572 8152 ajalla 16.-29.4., sekä kirkkoherra Kari Yliräisänen, p. 040 5032734, kari.yliraisanen@evl.fi

 

 

Kirkon avoimet työpaikat 

Suomen evankelis-luterilainen kirkko työllistää noin 20 000 työntekijää. Kirkon työntekijät työskentelevät yleensä seurakunnissa, seurakuntayhtymissä, tuomiokapituleissa ja Kirkkohallituksessa. Nämä ovat itsenäisiä työnantajaorganisaatioita, joilla on oma hallinto ja ne hoitavat mm. henkilöstönsä rekrytoinnit itsenäisesti.

Kirkossa tehdään monenlaisia töitä. Noin puolet työpaikoista on hengellisen työn tehtäviä, joihin kuuluvat papit, kanttorit, diakoniatyön ja nuoriso- ja lapsityön tehtävät. Kirkossa on lisäksi työntekijöitä mm. hallinnon, toimistotyön, viestinnän, tietohallinnon ja kiinteistönhoidon tehtävissä. 

Katso kirkon avoimet työpaikat täältä.