Avoimet työpaikat Rovaniemen seurakunnassa

Diakonian virka

Rovaniemi on Lapin maakunnan hallinnon ja kaupan keskus, arktisen alueen matkailukeskus sekä kansainvälisesti tunnettu yliopisto- ja joulukaupunki. Rovaniemi tunnetaan myös monipuolisena luonto- ja urheilupaikkakuntana.

 

Rovaniemen seurakunnassa on n. 47 000 jäsentä. Diakoniatyöntekijöitä on 12 sekä diakoniatoimistossa toimistosihteeri. Esimiehenä toimii johtava diakonian viranhaltija.

 

Työ sijoittuu Saarenkylä-Nammankylät-Yläkemijoki seurakunta-alueelle. Erityisvastuuna on kehitysvammaistyötä koko seurakunnan alueella. Viranhoito edellyttää oman auton käyttöä. Viran kelpoisuusehdot on määritelty Kirkkohallituksen päätöksessä Nro 124 tietyiltä hengellisen työn viranhaltijoilta vaadittavista tutkinnoista.

 

Hakijan tulee olla konfirmoitu evankelisluterilaisen kirkon jäsen.

Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 502 mukaisesti. Valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake) terveydentilastaan. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

 

Sähköinen hakemus toimitetaan 23.8.2019 klo 15.00 mennessä Rovaniemen seurakunnan kirkkoneuvostolle KirkkoHR-palvelun kautta.

 

Tiedusteluihin vastaavat johtava diakonianviranhaltija Markku Kukkonen, p. 040 503 4290 ja kirkkoherra Kari Yliräisänen, p. 040 5032 734, etunimi.sukunimi@evl.fi

 

Voit tehdä hakemuksen sähköisesti täältä

 

Hautaustoimen erityisammattimies 

 

Hautaustoimessa on ympärivuotisesti 11 henkilöä, joista hautausmaahallinnossa on hautaustoimen päällikkö ja kaksi toimistosihteeriä. Tavivaaran hautausmaalla työskentelee hautausmaanhoitaja, seurakuntamestari, kiinteistötyöntekijä ja erityisammattimies. IV hautausmaalla työskentelee puistopuutarhuri, seurakuntamestari ja kaksi erityisammattimiestä (joista toinen on haettavana oleva työsuhde). Lisäksi haettavana on myös puutarhurin työsuhde.

 

Hautaustoimi hoitaa kaikki seurakunnan haudankaivuuseen liittyvät tehtävät 12 hautausmaalla (esimerkiksi vuonna 2018 hautauksia 512), suurimman osan siunauksiin liittyvistä seurakuntamestarin tehtävistä sekä suurimman osan hautausmaiden kunnossapidon tehtävistä 14 hautausmaalla. Hautaustoimen lisäksi huolehdimme hautainhoitorahaston noin 2500 hoitohaudasta.

 

Kyseessä olevan erityisammattimiehen tehtävänkuvaan kuuluvat pääasiassa varsinaiseen hautaustoimeen liittyvät tehtävät kuten haudankaivuu sekä hautausmaan kiinteistötoimeen liittyvät tehtävät kuten hautausmaiden hoito- ja kunnossapitotyöt. Tehtävään kuuluu myös siunauskappeleiden seurakuntamestareiden sijaisuuksia sekä saattohenkilönä toimiminen vuorolistan mukaan.

 

Erityisammattimiehellä toivotaan olevan tehtävään soveltuva ammatillinen koulutus tai tutkinto (esim. maarakennuskoneen kuljettajan tutkinto). Arvostamme myös työalan työkoneiden käyttötaitoa, aiempaa työkokemusta hautaustoimen ja viherrakentamisen tehtävissä. Tehtävän hoitamisen edellytyksenä on C-ajokortti sekä kuorma-auton kuljettajan ammattipätevyys (sitouduttava suorittamaan ellei ole voimassa). Tehtävän palkkaus määräytyy KirVesTes vaativuusryhmän 401 mukaan.

 

Hakuaika alkaa 30.7.2019 ja päättyy torstaina 15.8.2019 klo 15.00.

Haastateltaville ilmoitetaan viikon 34 aikana. Haastattelut toteutetaan torstaina 29.8.2019. Tehtävä tulee ottaa vastaan vko 39/2019 tai sopimuksen mukaan. Työsuhteen alussa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Tiedusteluihin vastaa arkisin klo 10.00-11.00 hautaustoimen päällikkö Miia Ylipulli puh. 0400 608 906 (tai jätä soittopyyntö hauta- ja puistotoimistoomme puh 016 33 55 213).

Voit tehdä hakemuksen sähköisesti täältä

 

Hautaustoimen puutarhuri

 

Hautaustoimessa on ympärivuotisesti 11 henkilöä, joista hautausmaahallinnossa on hautaustoimen päällikkö ja kaksi toimistosihteeriä. Tavivaaran hautausmaalla työskentelee hautausmaanhoitaja, seurakuntamestari, kiinteistötyöntekijä ja erityisammattimies. IV hautausmaalla työskentelee puistopuutarhuri, seurakuntamestari ja kaksi erityisammattimiestä. Lisäksi olemme saaneet perustaa uuden puutarhurin työsuhteen.

 

Hautaustoimi hoitaa kaikki seurakunnan haudankaivuuseen liittyvät tehtävät 12 hautausmaalla (esimerkiksi vuonna 2018 hautauksia 512), suurimman osan siunauksiin liittyvistä seurakuntamestarin tehtävistä sekä suurimman osan hautausmaiden kunnossapidon tehtävistä 14 hautausmaalla. Hautaustoimen lisäksi huolehdimme hautainhoitorahaston noin 2500 hoitohaudasta.

 

Kyseessä olevan puutarhurin tehtäviin kuuluu ympärivuotisesti siunauskappeleiden seurakuntamestareiden sijaisuuksia sekä saattohenkilönä toimiminen vuorolistan mukaan Tehtävänkuvaan kuuluu varsinaisen hautaustoimen tehtäviä kuten haudankaivuun aputyöntekijänä toimimista sekä hautausmaan kiinteistötoimeen liittyviä tehtäviä kuten hautausmaiden hoito- ja kunnossapitotöitä. Lisäksi puutarhuri toimii kesätyöntekijöiden työnjohtajana uusien alueiden rakentamiseen liittyvissä projekteissa kaikilla hautausmailla.

 

Puutarhurilla toivotaan olevan tehtävään soveltuva ammatillinen koulutus tai tutkinto (esim. puutarha-alan tutkinto). Arvostamme myös työalan työkoneiden käyttötaitoa, aiempaa työkokemusta hautaustoimen ja viherrakentamisen tehtävissä. Tehtävän hoitamisen edellytyksenä on B-ajokortti sekä oman auton käyttömahdollisuus työajoihin. Tehtävän palkkaus määräytyy KirVesTes vaativuusryhmän 402 mukaan.

 

Hakuaika alkaa 30.7.2019 ja päättyy torstaina 15.8.2019 klo 15.00.

Haastateltaville ilmoitetaan viikon 34 aikana. Haastattelut toteutetaan perjantaina 30.8.2019. Tehtävä tulee ottaa vastaan vko 39/2019 tai sopimuksen mukaan. Työsuhteen alussa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Tiedusteluihin vastaa arkisin klo 10.00-11.00 hautaustoimen päällikkö Miia Ylipulli puh. 0400 608 906 (tai jätä soittopyyntö hauta- ja puistotoimistoomme puh 016 33 55 213).

Voit tehdä hakemuksen sähköisesti täältä

 

Päätoiminen seurakuntamestari

Rovaniemen seurakunnassa on avoinna päätoiminen seurakuntamestarin tehtävä. Seurakuntamestarin pääasiallisiin tehtäviin kuuluvat kirkonpalvelijan tehtävät jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa sekä seurakunnan kiinteistönhoitoon liittyvät tehtävät ja vahtimestarina toimiminen. Lisäksi tehtäviin kuuluu seurakunnan hautausmailla erilaisia ulkotöitä, hautausmaan yleisilmeestä huolehtimista sekä hautauksiin liittyviä valmisteluita. 

Tehtävään valittavalla tulee olla ammatillista osaamista sekä käytännön työkokemusta vastaavanlaisista työtehtävistä. Asiakaspalvelu- ja tiimityötaidot, joustavuus, oma-aloitteisuus sekä kirkon jumalanpalveluselämän tuntemus ovat eduksi. Tehtävien hoitaminen edellyttää valmiutta oman auton käyttöön.

Tehtävän palkkaus määritellään kirkon palkkausjärjestelmän vaativuusryhmä 401:n mukaan. Työaika on keskimäärin 38 h 45 min/vko jaksotyötä ja pitää sisällään myös ilta- ja viikonlopputöitä.

Tehtävään valittavan tulee olla ev. lut. kirkon jäsen. Hänen tulee ennen työsuhteen aloittamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Tehtävä tulee vastaanottaa 1.10.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Työsuhteen alussa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Lisätietojen antajat: 10.7-6.8.2019 Pentti Puuronen, 040-7224091, pentti.puuronen@evl.fi tai 5-13.8.2019 Kalle Kenttälä, 0408650799, kalle.kenttala@evl.fi

Voit tehdä hakemuksen sähköisesti täältä

 

 

Kirkon avoimet työpaikat 

Suomen evankelis-luterilainen kirkko työllistää noin 20 000 työntekijää. Kirkon työntekijät työskentelevät yleensä seurakunnissa, seurakuntayhtymissä, tuomiokapituleissa ja Kirkkohallituksessa. Nämä ovat itsenäisiä työnantajaorganisaatioita, joilla on oma hallinto ja ne hoitavat mm. henkilöstönsä rekrytoinnit itsenäisesti.

Kirkossa tehdään monenlaisia töitä. Noin puolet työpaikoista on hengellisen työn tehtäviä, joihin kuuluvat papit, kanttorit, diakoniatyön ja nuoriso- ja lapsityön tehtävät. Kirkossa on lisäksi työntekijöitä mm. hallinnon, toimistotyön, viestinnän, tietohallinnon ja kiinteistönhoidon tehtävissä. 

Katso kirkon avoimet työpaikat täältä.