Avoimet työpaikat Rovaniemen seurakunnassa 


Rovaniemen seurakunnassa on avoinna kaksi seurakuntapastorin virkaa.

Rovaniemi on vireä Lapin keskus, joka tunnetaan kansainvälisesti matkailu-, yliopisto- ja urheilukaupunkina. Rovaniemi sijaitsee keskellä kaunista luontoa ja etäisyydet Lapin tuntureille ovat lyhyet. Monipuolisessa seurakunnassamme on n. 46 000 jäsentä. Toiminta toteutuu alue- ja työalatyönä.

Toisen haettavana olevan seurakuntapastorin viran (virka nro 11) erityinen painopiste on oppilaitostyössä (20 %). Lisäksi viran tehtäviin kuuluu aikuisrippikoulu- ja raamattuopetustyötä yhteistyössä niistä vastaavan aluekappalaisen kanssa. Olennainen osa tehtävänkuvaa on papin perustyötä erityisesti Ounasvaara-Alakemijoen alueella. Esimiehenä toimii Ounasvaara-Alakemijoen aluekappalainen.

Toinen haettavana oleva seurakuntapastorin virka (nro 318) painottuu Keskikaupungin alueelle. Virkaan kuuluu papin perustyön lisäksi aikuistyötä ja erilaisten seurakuntatapahtumien toteuttamista yhteistyössä aluekappalaisen ja keskikaupungin alueen työntekijöiden kanssa. Työ sisältää Tuomasmessujen toteutusta sekä yhteisöllisyyttä rakentavaa toimintaa nuorten aikuisten parissa. Esimiehenä toimii Keskikaupungin aluekappalainen.

Virkojen palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 601. Virkojen hoitaminen edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Virkoihin määrättävien on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake, enint, 6 kk vanha) ja KL 6:33§:n mukainen rikosrekisteriote. Virkojen hoitaminen alkaa 1.10.2021, ja niissä sovelletaan 6kk koeaikaa.

Virassa 11 katsomme tehtävänkuvauksen mukaisesti eduksi perehtyneisyyden eksegetiikkaan. Arvostamme työkokemusta opiskelijayhteisöissä. Virassa 318 katsomme eduksi nuorten aikuisten parissa sekä yhteisötoiminnassa saadun työkokemuksen.

Kelpoisuusvaatimus molempiin tehtäviin on pappisvihkimys ja sen edellyttämät tutkinnot (KJ 5 luku § 2, 5 ja 8) tai virkaan pätevöittävä teologian maisterin tutkinto. Papin viran hoitaminen Rovaniemellä edellyttää ajokorttia ja mahdollisuutta oman auton käyttöön.

Virkoihin ilmoittautuvia pyydetään varautumaan haastatteluun torstaina 12.8.2021. Seurakunta valitsee ja kutsuu haastateltavat.

Kirjalliset ilmoittautumiset toimitetaan Oulun hiippakunnan tuomiokapituliin maanantaina 9.8. klo 15 mennessä KirkkoHR-palvelun kautta. HUOM! Liitä sähköisen hakulomakkeen liitetiedostoksi omasta tuomiokapitulista saatava nimikirjaote. Pappisvihkimystä hakevat voivat halutessaan liittää samaan kohtaan vapaamuotoisen CV:n. Kaikkia hakijoita pyydetään hakemustekstinsä otsikossa mainitsemaan, kumpaa virkaa hakemus koskee, vai onko hakija kiinnostunut molemmista tehtävistä.

Lisätiedot: vt. kirkkoherra Ilari Kinnunen, puh. 040 502 1455 sekä hiippakuntapastori Päivi Liiti, puh. 044 7555 512. Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi.

Hae seurakuntapastorien virkoja sähköiseen hakemuksen kautta tästä linkistä.

Kaikki Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja seurakuntien sekä seurakuntayhtymien avoimet työpaikat tästä linkistä.