Avoimet työpaikat Rovaniemen seurakunnassa

 

Varhaisiän musiikinopettajan virka

Kirkkomuskaritoiminta kuuluu hengellisen kasvatustyöhön, jossa musiikin keinoin julistetaan evankeliumia ja luodaan seurakuntayhteys lapsiperheille.

Viran painopisteenä on seurakunnan muskarien suunnittelu ja ohjaus yhteistyössä lapsityöntekijän kanssa. Muskareita on viitenä päivänä viikossa ja opetuspisteenä pääsääntöisesti yksi tila. Muina aikoina viranhaltija osallistuu soveltuvin osin kanttoritehtäviin mm. perhemessujen, hartauksien, iltapäivä- ja kesäkerhojen sekä erilaisten leirien toiminnassa.

Virka edellyttää soveltuvaa alemman korkeakouluasteen tutkintoa, kuten musiikkileikkikoulun opettajan tai musiikkipedagogin tutkintoa.

Varhaisiän musiikinopettaja on osa kahdeksanhenkistä musiikkityön tiimiä, jonka esimiehenä toimii johtava kanttori.

Virkaan valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake) ja KL 6:33 §:n mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.  

Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 503 mukaisesti. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Viranhakijoiden kelpoisuusarviointiin käytetään tarvittaessa ulkopuolista asiantuntijaa. Valintaprosessiin sisältyy haastattelu ja opetusnäyte.

 

Hakuaika päättyy 18.10.2019 klo 15.  Rovaniemen seurakunnan kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset toimitetaan KirkkoHR-palvelun kautta.

Lisätietoja antavat johtava kanttori Sari Alakulppi, puh. 040 5434597, sari.alakulppi@evl.fi sekä kirkkoherra Kari Yliräisänen, puh. 040 5032734, kari.yliraisanen@evl.fi

Tästä pääset täyttämään hakemuksen virkaan

 

Tule kesätyöntekijäksi Rovaniemelle!

Rovaniemen seurakunta hakee viittä kesäteologia ja kahta kesänuorisotyönohjaajaa kesäksi 2020 määräaikaiseen

virkasuhteeseen.

Työ on ensisijaisesti rippikoulutyötä. Lisäksi kesätyöntekijää tarvitaan yleisessä seurakuntatyössä, nuorisotyössä ja lastenleireillä. Toisen kesänuorisotyönohjaajan työn painopiste on erityisnuorisotyössä.

Edellytämme kokemusta seurakunnasta, halua opettaa Jeesuksesta ja tietoa kristinuskon sanomasta. Tehtävä alkaa 28.5.2020  ja kestää noin kaksi kuukautta. Palkkaus KirVesTes:n mukaan.

Tiedustelut nuorisopappi Ari Jarva p. 0400 194845, sähköposti etunimi.sukunimi@evl.fi

Sähköinen hakemus tulee toimittaa viimeistään to 31.10.2019

klo 15.00 mennessä KirkkoHR-palvelun kautta.

Haastattelut 14.11. Haastatteluun kutsutaan erikseen.

Tästä pääset täyttämään hakemuksen virkaan:

Kesänuorisotyönohjaaja

Kesäteologi
 

 

Kirkon avoimet työpaikat 

Suomen evankelis-luterilainen kirkko työllistää noin 20 000 työntekijää. Kirkon työntekijät työskentelevät yleensä seurakunnissa, seurakuntayhtymissä, tuomiokapituleissa ja Kirkkohallituksessa. Nämä ovat itsenäisiä työnantajaorganisaatioita, joilla on oma hallinto ja ne hoitavat mm. henkilöstönsä rekrytoinnit itsenäisesti.

Kirkossa tehdään monenlaisia töitä. Noin puolet työpaikoista on hengellisen työn tehtäviä, joihin kuuluvat papit, kanttorit, diakoniatyön ja nuoriso- ja lapsityön tehtävät. Kirkossa on lisäksi työntekijöitä mm. hallinnon, toimistotyön, viestinnän, tietohallinnon ja kiinteistönhoidon tehtävissä. 

Katso kirkon avoimet työpaikat täältä.