Avoimet työpaikat Rovaniemen seurakunnassa

 

Rovaniemen seurakunnan kesä- ja kausitöiden haku 2019

Rovaniemen seurakunta tarjoaa kesätyötä noin 100 henkilölle hautausmaiden kunnossapito- ja hautojen hoitotyössä kaikilla hautausmailla. Lisäksi kesäajaksi palkataan Toivon Tori -kirpputorille kaksi henkilöä, taloustoimistoon yksi henkilö, pääkirkkoon kuusi kirkon opasta sekä Norvajärven leirikeskukseen keittäjä ja keittiöapulainen.

Työjaksot ja vaatimukset:

Hautausmailla kausi alkaa siivoustöillä 29.4.2019 ja jatkuu kunnossapito- ja hautojen hoitotöillä syyskuun loppuun saakka. Kesätyöjaksot ovat 3 viikkoa-3 kk ja ammattihenkilöiden työjaksot ovat noin 5 kk. Työaika on 38 h 45 min viikossa. Hautausmailla työntekijän on oltava vähintään 16-vuotias ja hautausmaiden kone- ja laitetöihin vaaditaan vähintään T-ajokortti ja 18 vuoden ikä.

Taloustoimistoon palkataan yksi kesätyöntekijä ajalle 20.5.-11.8.2019. Työtehtävinä ovat puhelinvaihteen/ neuvonnan asiakaspalvelutyö ja avustaminen taloushallinnon tehtävissä. Tehtävään valittavalta odotamme taloushallinnon koulutusta. Työaika on 36 h 45 min viikossa

Kirkossa osa-aikaisten (72 %) kirkon oppaiden työjaksot kestävät kahdeksan viikkoa 13.5.-7.7.2019 ja 8.7.-1.9.2019. Työviikko on noin 28 tuntia. Kirkon oppaan on oltava vähintään 18-vuotias. Kirkon oppaalla toivotaan olevan kielitaitoa ja esiintymisvalmiutta.

Kirpputori Toivon Torille palkataan kaksi kesätyöntekijää ajalla 3.6.-4.8.2019. Työ on kokoaikainen, viikkotyöaika 38 tuntia 45 min. Toivon torin työntekijän pitää olla vähintään 18-vuotias.

Työ Toivon Torilla on itsenäistä ja vastuullista. Työtehtäviä ovat mm. asiakaspalvelu, päivittäistä lahjoitusten vastaanottoa ja lajittelua, myyntityötä ja myymälän järjestyksen ylläpitoa.

Norvajärvellä keittäjän työjakso on 3.6.-11.8.2019 ja keittiöapulaisen 3.6.-4.8.2019. Molemmissa tehtävissä työaika on 38 h 45 min/vko. Norvajärvellä keittäjällä tulee olla keittiöalan koulutus ja keittiöapulaisella tulee olla vähintään hygieniapassi.

Hakuaika ja työhön hakeminen:

Hakuaika alkaa maanantaina 28.1.2019 klo 8.00 ja päättyy perjantaihin 15.2.2019 klo 15.00. Hakemus tulee täyttää sähköisesti. Alta löydät hakulomakkeet eri vaihtoehtoihin.

Kirpputori Toivon Tori

Taloustoimiston kesätyöntekijä

Keittiöapulainen Norvajärven leirikeskukseen

Keittäjä Norvajärven leirikeskukseen

Kappeli- hautausmaantyöntekijä

Hautausmaan kesätyöntekijä

Puutarhuri

Erityisammattimies

Kirkon opas

 

Erityisnuorisotyön viransijaisuus ajalle 1.2.-7.10.2019. Täytä hakemus täällä. 

 

Kirkon avoimet työpaikat 

Suomen evankelis-luterilainen kirkko työllistää noin 20 000 työntekijää. Kirkon työntekijät työskentelevät yleensä seurakunnissa, seurakuntayhtymissä, tuomiokapituleissa ja Kirkkohallituksessa. Nämä ovat itsenäisiä työnantajaorganisaatioita, joilla on oma hallinto ja ne hoitavat mm. henkilöstönsä rekrytoinnit itsenäisesti.

Kirkossa tehdään monenlaisia töitä. Noin puolet työpaikoista on hengellisen työn tehtäviä, joihin kuuluvat papit, kanttorit, diakoniatyön ja nuoriso- ja lapsityön tehtävät. Kirkossa on lisäksi työntekijöitä mm. hallinnon, toimistotyön, viestinnän, tietohallinnon ja kiinteistönhoidon tehtävissä. 

Katso kirkon avoimet työpaikat täältä.