Avoimet työpaikat Rovaniemen seurakunnassa 


Kirkon opas

Rovaniemen pääkirkon osa-aikaisten (72,3 %) kirkon oppaiden työjakso kestää kuusi viikkoa 29.11.2021-9.1.2022. 
Työpäivä on 6 tunnin pituinen ja työviikko pitää sisällään ilta- ja viikonlopputöitä. Työviikon työaika on n. 28 tuntia.  

Kirkon oppaan on oltava vähintään 18-vuotias ja hänellä edellytetään kielitaitoa ja esiintymisvalmiutta. 
Hakuaika 20.10.-3.11.2021 klo 15.00.

Tästä pääset täyttämään hakemuksen
 

Rekisteripäällikön virka

Rovaniemen alueellinen keskusrekisteri on käynnistänyt toimintansa 1.1.2021. Keskusrekisterin käytännön johtamisesta vastaa rekisteripäällikkö. 
Rekisteripäällikön esimiehenä toimii Rovaniemen seurakunnan kirkkoherra. 

Rekisteripäällikön kelpoisuusehtona on korkeakoulututkinto, toisen kotimaisen kielen erinomainen taito ja toisen kotimaisen kielen tyydyttävä taito sekä johtamiskoulutus tai sitoutuminen sen suorittamiseen. Virkaan valittavan on oltava evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Eduksi katsotaan perehtyneisyys kirkonkirjojenpitoon sekä tehtäväalaan liittyvä lainsäädännön tuntemus. 

Rekisteripäällikön tehtäviä ovat 
- kehittää keskusrekisterin toimintaa, johtaa ja valvoa keskusrekisterin henkilöstön toimintaa sekä määrätä sen tehtävät annettujen ohjeiden mukaan;
- päättää jäsenrekisterin pitämistä koskevista asioista sopijaseurakuntien puolesta sen mukaisesti, mitä kirkkolaissa on säädetty; 
- vastata tietojen käsittelystä, eheydestä ja virheettömyydestä sekä päättää tietojen luovuttamisesta; 
- vastata keskusrekisterin käytännön toiminnasta; 
- toimia keskusrekisterin henkilöstön esimiehenä; 
- vastata määrärahojen käytöstä;
- toimia alueellisen keskusrekisterin yhteisjohtokunnan esittelijänä; 
- antaa hallintoelinten pyytämät alueellista keskusrekisteriä koskevat lausunnot; 
- hoitaa muut alueellisen keskusrekisterin yhteisjohtokunnan, Rovaniemen seurakunnan kirkkoneuvoston tai esimiehen antamat tehtävät.  

Viran vaativuusryhmä on 601, peruspalkka 3047,05 €/kk. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa sovelletaan 6 kk koeaikaa. 

Rovaniemen seurakunnan kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset koulutustodistuksineen ja ansioluetteloineen sähköisesti KirkkoHR:n kautta 31.10.2021 klo 15 mennessä. 

Tästä pääset täyttämään hakemuksen

Lisätietoja antaa vt. kirkkoherra Ilari Kinnunen sähköpostitse ilari.kinnunen@evl.fi tai puhelimitse 040-502 1455 ma 25.10. klo 12-14.  
 

Kaikki Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja seurakuntien sekä seurakuntayhtymien avoimet työpaikat tästä linkistä.