Avoimet työpaikat Rovaniemen seurakunnassa

Kesä- ja kausitöiden haku 2020

Rovaniemen seurakunta tarjoaa kesätyötä noin 80 henkilölle hautausmaiden kunnossapito- ja hautojen hoitotyössä kaikilla hautausmailla. Kesäajaksi palkataan Toivon Tori -kirpputorille kaksi henkilöä, taloustoimistoon yksi henkilö, pääkirkkoon kuusi kirkon opasta sekä Norvajärven leirikeskukseen keittiöapulainen.

Työjaksot ja vaatimukset:

Hautausmailla kausi alkaa siivoustöillä 27.4.2020 ja jatkuu hautausmaan kunnossapito- ja hautojen hoitotöillä syyskuun loppuun saakka. Kesätyöjaksot ovat 3 viikkoa-3 kk ja ammattihenkilöiden työjaksot ovat noin 5 kk. Työaika on 38 h 45 min viikossa. Hautausmailla työntekijän on oltava vähintään 16-vuotias ja hautausmaiden kone- ja laitetöihin vaaditaan vähintään T-ajokortti ja 18 vuoden ikä.

Taloustoimistoon palkataan yksi kesätyöntekijä ajalle 18.5.-9.8.2020. Työtehtävinä ovat puhelinvaihteen/ neuvonnan asiakaspalvelutyö ja avustaminen taloushallinnon tehtävissä. Tehtävään valittavalta odotamme taloushallinnon koulutusta. Työaika on 36 h 45 min viikossa

Kirkossa osa-aikaisten (72 %) kirkon oppaiden työjaksot kestävät kahdeksan viikkoa 11.5.-5.7.2020 ja 6.7.-30.8.2020. Työviikko on noin 28 tuntia. Kirkon oppaan on oltava vähintään 18-vuotias. Kirkon oppaalla toivotaan olevan kielitaitoa ja esiintymisvalmiutta.

Kirpputori Toivon Torille palkataan kaksi kesätyöntekijää ajalla 1.6.-2.8.2020. Työ on kokoaikainen, viikkotyöaika 38 tuntia 45 min. Toivon torin työntekijän pitää olla vähintään 18-vuotias. Työ Toivon Torilla on itsenäistä ja vastuullista. Työtehtäviä ovat mm. asiakaspalvelu, päivittäistä lahjoitusten vastaanottoa ja lajittelua, myyntityötä ja myymälän järjestyksen ylläpitoa.

Norvajärvellä keittiöapulaisen työjakso on 1.6.-2.8.2020. Työaika on 38 h 45 min/vko. Keittiöapulaisella tulee olla vähintään hygieniapassi. Lisäksi toivotaan keittiöalan osaamista tai koulutusta.

Hakuaika ja työhön hakeminen:

Hakuaika alkaa maanantaina 27.1.2020 klo 8.00 ja päättyy perjantaihin 14.2.2020 klo 15.00.

Tästä löydät työpaikkojen vaihtoehdot ja pääset täyttämään hakemuksesi:

Kirkon opas

Kappeli- hautausmaatyöntekijä

Erityisammattimies

Puutarhuri

Hautausmaan kesätyöntekijä

Taloustoimiston toimistosihteeri

Keittiöapulainen

Kirpputori Toivon Torin kesätyöntekijä

 

Työjaksot määritellään tarvittavan henkilöstömäärän mukaisesti

hautausmaittain viikkotasolla ajalla 27.4.-4.10.2020. Työajat ovat pääsääntöisesti maanantaista-torstaihin klo 7:00-15:30 ja perjantaisin 7.00-14:15 paitsi joissain erityistehtävissä kuten kappelityössä työaika sijoittuu osittain myös iltaan ja viikonloppuun.

Ensimmäisenä pyritään täyttämään kaikki ammattitaitoa vaativat tehtävät (puutarhurit ja erityisammattimiehet) ja tämän jälkeen vasta kesätyöjaksot. Työhakemuksia tarkastellaan jokaiseen tarjolla olevaan työjaksoon nähden sen mukaan, missä toimipisteissä hakija on ilmoittanut voivansa työskennellä ja miten hakija on ilmoittanut olevansa käytettävissä. Joten täytä hakemus huolella ja tarkoilla päivämäärillä, toisin sanoen, jos sinulla on lomareissu tiedossa, älä ilmoita olevasi sen aikana käytettävissä työhön. Kun useampia hakijoita on käytettävissä samalle työjaksolle, tarkastelemme hakemuksista esimerkiksi hakijan vastauksia siitä, mitä osaa jo ennestään ja kuinka on ilmaissut kiinnostuksensa tehtävää kohtaan. Hakemuksen mukaan voi halutessaan liittää kuvan ja/tai esimerkiksi CV:n/ansioluettelon.

Ilmoitamme työjaksolle valitulle hakijalle sähköpostilla rekrytointiohjelman kautta. Valintailmoituksen saatuaan, tulee valituksi tulleen ilmoittaa viikon sisällä ottaako työjakson vastaan. Jos valituksi tullut hakija ilmoittaa, ettei ota työjaksoa vastaan, teemme uudelleen valinnan valitsematta jääneistä hakijoista. Aiempien vuosien perusteella valituksi tulleista hakijoista jotkut ovat joutuneet syystä tai toisesta perumaan työjaksonsa jopa kesällä, tästä syystä hakemukset ovat voimassa koko kesäkauden eli valituksi voi tulla myöhemminkin kevään tai kesän aikana.

Tarkkaile siis sähköpostia säännöllisesti ja mikäli saat meiltä viestin, vastaa siihen mahdollisimman pian.

Hautaustoimen päällikkö Miia Ylipulli

Rovaniemen seurakunnan kirkkoherran virka

Rovaniemen Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa on haettavana Rovaniemen seurakunnan kirkkoherran virka

Rovaniemen seurakunta on jäsenmäärältään (n. 47 000) Oulun hiippakunnan suurin seurakunta, jonka kirkkoherran viran hoidossa korostuvat erityisesti johtaminen ja strateginen osaaminen.

Hakijalta edellytetään monipuolista kokemusta seurakuntatyöstä, toiminnan ja henkilöstön johtamisesta ja kehittämisestä sekä strategisesta suunnittelusta isossa työyhteisössä. Lisäksi edellytetään yhteistyökykyä, taitoa verkostoitua, kokonaisuuksien hallintaa ja viestinnällistä osaamista. Viranhoito edellyttää hengellistä johtajuutta, teologista oppineisuutta, ekumeenista suuntautuneisuutta sekä hyvää kielitaitoa. Kirkkoherra valitaan välittömällä vaalilla.

Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon suorittanut pappi. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Hakemukseen on liitettävä nimikirjanote, josta ilmenee esteettömyys hakea kirkkoherran virkaa, sekä lääkärintodistus (T-lomake, enintään 6 kk vanha).

Varsinainen hakemus kirjoitetaan sähköisessä hakulomakkeessa kenttään Vapaamuotoinen hakemus. Nimikirjanote liitetään kohtaan Ansioluettelo ja lääkärintodistus kohtaan Liitetiedosto.

Hakuaika päättyy 17.2.2020 klo 15. Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille osoitetut hakemukset toimitetaan KirkkoHR-palvelun kautta.

Lisätietoja antavat kirkkoherra Kari Yliräisänen, p. 040 503 2734 sekä pappisasessori Heikki Nissinen, p. 040 5445 132. Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi.

Tästä pääset täyttämään hakemuksen

Kirkon avoimet työpaikat 

Suomen evankelis-luterilainen kirkko työllistää noin 20 000 työntekijää. Kirkon työntekijät työskentelevät yleensä seurakunnissa, seurakuntayhtymissä, tuomiokapituleissa ja Kirkkohallituksessa. Nämä ovat itsenäisiä työnantajaorganisaatioita, joilla on oma hallinto ja ne hoitavat mm. henkilöstönsä rekrytoinnit itsenäisesti.

Kirkossa tehdään monenlaisia töitä. Noin puolet työpaikoista on hengellisen työn tehtäviä, joihin kuuluvat papit, kanttorit, diakoniatyön ja nuoriso- ja lapsityön tehtävät. Kirkossa on lisäksi työntekijöitä mm. hallinnon, toimistotyön, viestinnän, tietohallinnon ja kiinteistönhoidon tehtävissä. 

Katso kirkon avoimet työpaikat täältä.