Avoimet työpaikat Rovaniemen seurakunnassa 


Rovaniemen seurakunnan kesä- ja kausitöiden haku 2021

Rovaniemen seurakunta tarjoaa kesätyötä noin 80 henkilölle hautausmaiden kunnossapito- ja hautojen hoitotyössä kaikilla hautausmailla. Kesäajaksi palkataan Toivon Tori -kirpputorille kaksi henkilöä, taloustoimistoon yksi henkilö, pääkirkkoon kuusi kirkon opasta sekä Norvajärven leirikeskukseen keittiöapulainen.

Hakuaika ja työhön hakeminen:
Hakuaika alkaa maanantaina 1.2.2021 klo 8.00 ja päättyy sunnuntaina 14.2.2021 klo 22.00. Hakemus tulee täyttää sähköisesti https://www.rovaniemenseurakunta.fi/info-ja-asiointi/avoimet-tyopaikat

Maanantaina 1.2. löydät tästä sähköisen hakukaavakkeen!

 

Rovaniemen seurakunnassa on avoinna

seurakuntapastorin määräaikainen tehtävä ajalle 1.3.2021-31.1.2022.

Aloitusajankohta voidaan sopia myös muutoin.

Rovaniemi on Lapin maakunnan hallinnon ja kaupan keskus, arktisen alueen matkailukeskus sekä kansainvälisesti tunnettu yliopisto- ja joulukaupunki. Rovaniemi tunnetaan myös monipuolisena luonto- ja urheilupaikkakuntana. Kansainvälisellä
opiskelijapaikkakunnalla on vuosittain noin 10 000 opiskelijaa. Rovaniemen seurakunnassa on n. 47 000 jäsentä. Toiminta toteutuu alue- ja työalatyönä.

Seurakuntapastorin tehtävässä painottuvat pappisviran perustehtävät; jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, laitoskäynnit ja -hartaudet, rippikoulut, kouluyhteistyö sekä sielunhoito.

Erityinen tarve seurakunnassa on papille, joka on motivoitunut kehittämään yhteisöllisyyttä Ounasvaaran alueella, jolla on paljon lapsiperheitä ja nuoria sekä kansainvälisyyttä ja lähiötyötä. Jos olet yhteisöllisen toiminnan kehittämisestä erityisesti nuorille kiinnostunut henkilö, tämä tehtävä voisi olla juuri sinulle! Myös kiinnostus kansainvälisyydestä on eduksi hakijalle.

Viran palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 601. Tehtävä edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Tehtävään määrättävän on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake, enint. 6 kk vanha) ja KL 6:33§:n mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä voidaan soveltaa koeaikaa.

Prosessissa huomioidaan pappisvihkimyksen saaneet henkilöt sekä pappisvihkimystä hakevat teologian maisterit. Seuraava pappisvihkimys hiippakunnassa on 6.6.2021. Tehtävään ilmoittautuvia pyydetään varautumaan haastatteluun. Seurakunta valitsee ja kutsuu haastateltavat.

Kirjalliset ilmoittautumiset toimitetaan Oulun hiippakunnan tuomiokapituliin 9.2.2021 klo 15 mennessä KirkkoHR-palvelun kautta. HUOM! Jo vihityt papit liittävät sähköisen hakulomakkeen liitetiedostoksi omasta tuomiokapitulista saatavan nimikirjaotteen. Maisterit voivat halutessaan liittää vapaamuotoisen CV:n.

Lisätiedot: vs. kirkkoherra Heini Kesti, puh. 040 769 0044 (31.1. saakka), vt. kirkkoherra Ilari Kinnunen, puh. 040 502 1455
(1.2.2021 alkaen) sekä hiippakuntapastori Päivi Liiti, puh. 044 7555 512. Sähköpostiosoitteet muotoa
etunimi.sukunimi@evl.fi.

Tästä pääset tekemään hakemuksesi


Kirkon avoimet työpaikat 

Suomen evankelis-luterilainen kirkko työllistää noin 20 000 työntekijää. Kirkon työntekijät työskentelevät yleensä seurakunnissa, seurakuntayhtymissä, tuomiokapituleissa ja Kirkkohallituksessa. Nämä ovat itsenäisiä työnantajaorganisaatioita, joilla on oma hallinto ja ne hoitavat mm. henkilöstönsä rekrytoinnit itsenäisesti.

Kirkossa tehdään monenlaisia töitä. Noin puolet työpaikoista on hengellisen työn tehtäviä, joihin kuuluvat papit, kanttorit, diakoniatyön ja nuoriso- ja lapsityön tehtävät. Kirkossa on lisäksi työntekijöitä mm. hallinnon, toimistotyön, viestinnän, tietohallinnon ja kiinteistönhoidon tehtävissä. 

Katso kirkon avoimet työpaikat täältä.