Tilojen varaaminen

Kasteet, vihkimiset ja avioliiton siunaamiset

Kirkon, kryptan, kappeleiden ja muiden seurakuntatilojen varaukset tehdään kirkkoherranvirastosta

Seuraavan vuoden kalenteriin varauksia otetaan vastaan edellisen vuoden ensimmäisestä arkipäivästä alkaen esim. 4.1.2021 avataan kalenteri vuodelle 2022.

Kasteen, vihkimisen ja avioliiton siunaamisen toimitukset ovat maksuttomia.

Hautajaiset ja muistotilaisuudet

Hautajaisiin tai muistotilaisuuteen liittyvät tilavaraukset hoidetaan hauta- ja puistotoimen kautta.

Tarjoilut seurakunnan tiloissa

Jos halutaan järjestää perhejuhlan tarjoilutilaisuuden seurakunnan tiloissa, tällöin tilojen käytöstä peritään vuokra. 

Seurakunnan tiloissa ei sallita alkoholitarjoilua.

Seurakuntakeskuksen keittiötä voivat käyttää tarjoilun järjestämiseen pitopalvelut, sekä Ravintola Ruustinnan palveluvastaavan hyväksymät ja perehdyttämät keittiöalan ammattilaiset.

Kirkon kryptan keittiötä voivat käyttää tarjoilun järjestämiseen keittiöalan ammattilaiset, jotka kiinteistötoimen työnjohtaja on hyväksynyt ja perehdyttänyt tiloihin. Kirkon kryptassa ei voi järjestää lämpimän ruoan tarjoilua. 

Tavivaaran palvelurakennuksen keittiötä voivat käyttää tarjoilun järjestämiseen keittiöalan ammattilaiset, jotka Tavivaaran hautausmaan hoitaja on hyväksynyt ja perehdyttänyt tiloihin.

Seurakunnan kaikkien ammattikeittiölaitteiden käyttäjillä tulee olla riittävä kokemus ja taito laitteiden turvalliseen käyttämiseen sekä hygieniaan.