Saarenkylä-Nammankylät-Yläkemijoki

Saarenkylä-Nammankylät-Yläkemijoki alue muodostuu kaupunkilähiöistä sekä Sodankyläntien ja Yläkemijoen maaseutukylistä sekä Koskenkylän alueesta.

Saarenkylän kokonaisuus:

Saarenkylä, Vitikanpää, Syväsenvaara, Nivavaara, Häkinvaara, Someroharju ja Vaarala sekä Koskenkylä.
Toimintakeskuksena Saarenkylän Aapakirkko.

Nammankylien kokonaisuuden muodostavat

Kylät Sodankyläntien varressa sekä Vian, Misin sekä Norvajärven ja Perunkajärven kylät. Toimintakeskuksena palvelee Jouttikeron kappeli.

Yläkemijokivarren kokonaisuus 

Kylät Oikaraisesta Pirttikoskelle. Alueella sijaitsevat Auttin ja Viirin kappelit, joiden yhteydessä on laajat muut toimitilat.

Rovaniemen kaupungin verkkosivuilta tietoa Saaren-Nammankylien alueesta.

Rovaniemen kaupungin verkkosivuilta muuta tietoa Yläkemijoen alueesta.

Saarenkylä-Nammankylät

Alueella on kaksi toimipistettä: Saarenkylässä Aapakirkko ja Ylinamman kylällä Jouttikeron kappeli. Lisäksi on kerhotiloja sekä bänditilat nuorille.

Aapakirkolla jumalanpalveluksiin kokoonnutaan parittomilla viikoilla sunnuntaisin klo 11, Jouttikerossa puolestaan klo 13. Maaseutukylillä kokoonnutaan pitkälti kodeissa ja entisillä kouluilla. Toimintaa pyritään järjestämään tasaisesti eri kylille mm. kinkereinä, diakonian kokoontumisina tai kyläkirkkoina.

Alue on väkimääräisesti suuri (11 500),  lapsiperheitä on paljon. Aapakirkolla ja lähiöalueen muissa kerhotoimintapisteissä on tarjolla runsaasti toimintaa lapsille.

Alakouluikäisille on tarjolla monenlaisia kerhoja: kokki-, liikunta-, sähly- ja puuhakerhoja, nuorille on nuorteniltoja ja isoskoulutusta. 

Jouttikeron kuoro on koonnut kuorolaisia eri kyliltä yli 30 vuotta.

Yläkemijoki

Jumalan sanan ja sakramenttien äärelle kokoonnutaan säännöllisesti viikoittain alueen kahdessa toimintakeskuksessa Viirin ja Auttin kappeleilla. Kinkeriperinne elää jokivarressa vielä vahvana.

Jokivarren seurakuntaelämää rikastuttaa vilkas musiikkielämä. Alueella toimii kolme aikuisten ja yksi koululaisten kuoro. Somosen jylhä luontokirkko antaa Luojan suuren sylin niin  suvilauluillle kuin Kauneimmat joululaulut -tapahtumalle. Pelimanniseurat, kelkka- ja  motoristikirkot ovat yläkemijokisten tavaramerkkejä.

Seurakunta elää vahvasti lasten, kouluikäisten ja nuorten arkea Vantuksen kerhotoiminnalla. Kansainväliset yhteydet myös rikastuttavat alueen nuorten toimintaa.

Maaseutukylissä elää halu auttaa ja huolehtia toinen toisistaan.Alueen eläkeläiset ovat aktiivisia toimijoita. Yhteistyö eri järjestöjen kanssa on luontevaa ja toimivaa.

Mikäli sinulla herää kysyttävää toimintaan tai tapahtumiin liittyen, ole yhdeydessä työntekijöihin.