Tietosuoja Rovaniemen seurakunnassa 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat tallentavat jäsenistään tarpeellisia tietoja kirkon jäsenrekisteriin. Tietoja käytetään henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi. Henkilötiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä voida luovuttaa ulkopuolisille, ellei siihen ole laissa määriteltyjä perusteita. Tämä informaatiovelvoite perustuu EU-tietosuoja-asetukseen.

Ohessa asiakastyössämme käytettävien tietojärjestelmien tietosuojaselosteet pdf-muodossa:

Jäsentietojärjestelmä (Kirjuri) 

Hautatoimi, ilmoittautumiset ja laskutus 

Kirkollisten toimitusten varaukset 

Kameravalvonta

Vapaaehtoistyö 

Rekrytointijärjestelmä KirkkoHR

Rekisterissä olevalla on oikeus tarkastaa omat tietonsa ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista sekä rajallisesti myös tietojen poistamista. Tämän voi tehdä täyttämällä tietopyyntölomake kirkkoherranvirastossa, Rauhankatu 70. Tietopyynnön tekijän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä.