Kirkkoneuvosto 2023–2024 

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hengellistä työtä ja muuta toimintaa.

Kirkkoneuvosto valmistelee kirkkovaltuuston asiat ja panee täytäntöön valtuuston tekemät päätökset. Kirkkoneuvosto huolehtii seurakunnan yleisestä hallinnosta ja hoitaa seurakunnan taloutta ja omaisuutta. Kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaa tuomioistuimissa ja viranomaisissa ja tekee sen puolesta sopimuksia ja muita oikeustoimia. Kirkkoneuvosto valitsee eräät seurakunnan viranhaltijat. 

 • Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra.
 • Varapuheenjohtaja Pekka Lehto

Kirkkoneuvoston jäsenet, (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet):

 • Sakari Trög (Sauli Särkioja)
 • Anitta Heikkilä (Kate Suopajärvi)
 • Terttu Lehtola (Kaisu Huhtalo) 
 • Ville-Pekka Jokela (Kimmo Niukkanen) 
 • Eepu Soini (Lotta Ahlsved)
 • Timo Kotilainen (Matti Henttunen)
 • Marko Ollila (Markku Kaasinen)
 • Raili Kerola (Sanna Blanco-Sequieros)
 • Terttu Luoma-aho (Leena Harju-Autti)