Kirkkoneuvosto 2021-2022 

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hengellistä työtä ja muuta toimintaa.

Kirkkoneuvosto valmistelee kirkkovaltuuston asiat ja panee täytäntöön valtuuston tekemät päätökset. Kirkkoneuvosto huolehtii seurakunnan yleisestä hallinnosta ja hoitaa seurakunnan taloutta ja omaisuutta. Kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaa tuomioistuimissa ja viranomaisissa ja tekee sen puolesta sopimuksia ja muita oikeustoimia. Kirkkoneuvosto valitsee eräät seurakunnan viranhaltijat. 

 • Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra.
 • Varapuheenjohtaja Terttu Lehtola

Kirkkoneuvoston jäsenet, (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet):

 • Leena Pernu (Raili Kerola)
 • Ville-Pekka Jokela (Heikki Salo)
 • Timo Kotilainen (Raimo Miettunen) 
 • Terttu Luoma-aho (Saara Autto) 
 • Asko Peuraniemi (Petri Keihäskoski)
 • Raija Kivilahti (Maarit Simoska)
 • Lasse Kontiola (Niko Niemisalo)
 • Terttu Lehtola (Mirja Mäntymäki)
 • Kimmo Niukkanen (Maria-Riitta Mällinen)
 • Samuli Korteniemi (Mirva Paukkeri)