Rovaniemen seurakunnan ympäristötyö osana Kirkon ympäristödiplomia

Kirkon oma ympäristöjärjestelmä, Kirkon ympäristödiplomi perustettiin vuonna 2001.

Kirkkohallitus myönsi ensimmäisen kerran kirkon ympäristödiplomin Rovaniemen seurakunnalle vuonna 2008 ja diplomi uusittiin 2013. Viimeisin 28.9.2023 myönnetty ympäristödiplomi on voimassa vuoden 2027 loppuun asti.

Ympäristödiplomi myönnetään määräaikaisesti, mutta tavoitteena on jatkuva ympäristötietoinen toiminta. Ympäristödiplomin myöntämistä edellyttävä seurakunnassa laadittu ympäristöohjelma sisältää konkreettisia toimintamalleja seurakunnan työntekijöiden käyttöön.

Jokaiselta työalalta valitut ympäristötyöryhmän jäsenet huolehtivat ympäristöohjelmaan kirjattujen tavoitteiden toteutumisesta. Työryhmä kokoontuu muutaman kerran vuodessa ja jakaa vastuita työryhmäläisten sekä työalojen toteutettaviksi.

Hiilineutraali kirkko 2030

Suomen evankelisluterilainen kirkko on sitoutunut organisaationa kansallisesti sekä kansainvälisesti hiilineutraaliuden tavoitteluun ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Usea Suomen seurakunta ja seurakuntayhtymä on ottanut ympäristöohjelman käyttöönsä ja tavoite on, että kaikki seurakunnat sitoutuisivat tähän yhteiseen ilmastotyöhön vuoteen 2025 mennessä.

Kirkon ilmastotyön ytimessä on myös kristinuskoon perustuva näkemys ihmisistä Jumalan luoman luonnon suojelijoina. Kirkon ilmastotyö on luontoa rakastavan arvon välittämistä ja kutsu liittyä työhön mukaan.