Rovaniemen seurakunnan hautausmaat

Rovaniemen seurakunnalla on hoidettavanaan 14 hautausmaata, jotka ovat yhteensä 56 hehtaaria. 

Vanhin virallinen hautausmaa on ollut 1632 rakennetun ensimmäisen kirkon ympärillä. Kirkon alle hautaamisista alettiin luopua 1700-luvulla ja lopullisesti kirkon alle hautaamiset kiellettiin 1822 keisarillisella asetuksella.

Vainajat haudattiin 1800 -luvulla jokseenkin suunnittelemattomasti, jolloin kukin sai kaivaa omaisensa haudan mieleiseensä paikkaan. Lisäksi hautausmaat olivat monin paikoin laidunmaita. Seurakuntalaiset eivät näytä kovin huolehtineen omaistensa hautojen hoidosta 1700- ja 1800 -luvulla.

Hautausmaiden hoitoon alettiin kiinnittää huomiota 1900-luvulla. Muutokseen vaikutti 1918 sankarihautojen hoito sekä IV-hautausmaan perustaminen 1925 ja käyttösuunnitelman valmistuminen 1928.

Sankarihautausmaat sijaitsevat Auttin, Viirin ja II -hautausmaan yhteydessä. 

Lisätietoa hautaamisesta ja hautaustoimesta löydät tästä linkistä.

Rovaniemen hautausmaat kartalla

Kartta hautausmaista.

 1. I hautausmaa
 2. II hautausmaa
 3. III hautausmaa
 4. IV hautausmaa
 5. Viirin hautausmaa
 6. Auttin hautausmaa
 7. Leipeen hautausmaa
 8. Paloniemen hautausmaa
 9. Maijasen hautausmaa
 10. Meltauksen hautausmaa
 11. Sinettän hautausmaa
 12. Misin hautausmaa
 13. Jouttikeron hautausmaa
 14. Tavivaaran hautausmaa 
 15. Saksalaisten sotilaiden hautausmaa (ei näy kartassa)