Yhteisvastuukeräyksen esittelypöydän ympärillä seurakunnan diakoniatyöntekijöitä YV- ja diakonialiivit yllään.
Rovaniemen seurakunta oli mukana RoKi-Hokki-jääkiekkopelissä Yhteisvastuukeräyksen merkeissä.

Auta nuoria kohti valoisampaa tulevaisuutta Suomessa ja maailmalla - YV-KERÄYS alkoi 4.2.2024!

Tervetuloa toteuttamaan Suomen suurinta kansalaiskeräystä, kirkon Yhteisvastuukeräystä! Avun tarpeessa olevia voit auttaa euroilla, mutta myös omalla talkootyölläsi. Voit osallistua hyvän kansanliikkeeseen lipaskerääjänä ostosmarketeissa torstaina 14.3. klo 12-18, perjantaina 15.3. klo 12-18 ja lauantaina 16.3. klo 12-18 (varaa itsellesi 2h vuoro).

Tiedustelut ja ilmoittautumiset: 040 583 0966 tai ilmoittaudu tehdaanyhdessä.fi -sivuston kautta.


Yhteisvastuun bannerimainos.

Osallistumalla Yhteisvastuukeräykseen voit auttaa lähimmäisiä Suomessa ja maailman katastrofialueilla

 

Mobiililahjoitusnumero: 

  • MobilePay Rovaniemen seurakunta 72084

 

Suorat pankkitilinumerotilit:    

  • Aktia FI82 4055 0010 4148 41 viitenumero 303590
  • Nordea FI16 2089 1800 0067 75 viitenumero 303590
  • Pohjola pankki FI14 5000 0120 2362 28 viitenumero 303590

Kiitos lahjastasi!


Kirkkopalvelujen keräyslupa RA/2020/639.

Yhteisvastuu 2023 logo vaalean punainen

Yhteisvastuukeräyskohteena 2024 nuoret: Tukea elämänhallintaan ja mahdollisuuksiin

Yhteisvastuu auttaa haavoittuvimmassa asemassa olevia nuoria.

Rovaniemellä keräyksen tuotot ohjataan diakoniatyön kautta syrjäytymisuhassa tai -kierteessä elävien nuorten auttamiseen ja tukemiseen. Vuonna 2024 kerätyt varat käytetään syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja heidän mahdollisuuksiensa tukemiseen HelsinkiMission, Suomen ev.-lut. seurakuntien ja Kirkon Ulkomaanavun avulla.

Apua koulumaailmaan Suomessa

Yhteisvastuu tarjoaa HelsinkiMission kanssa tukea kotimaan yksinäisille nuorille. Yksinäisyys on ahdistava, yksilöllinen kokemus ulkopuolisuudesta ja erillisyydestä. Tällä hetkellä yläkoulun ja toisen asteen opiskelijoista noin 14 % kokee yksinäisyyttä.*

HelsinkiMission School to belong -ohjelma vie avun ja osallistaa koko koulun – aina hallinnon strategioista opettajien ja oppilashuollon ammattilaisiin ja jokaiseen lapseen ja nuoreen saakka. Ohjelmassa mukana oleville oppilaitoksille tarjotaan apuvälineet ja keinot nuoren yksinäisyyden tunnistamisesta ja puheeksi otosta avun tarjontaan.

Yhteisvastuun tuella HelsinkiMissio pystyy myös mahdollistamaan ammatillista keskusteluapua ja vapaaehtoisen tukihenkilön tarjoamaa tukea, jotta nuori voi käsitellä yksinäisyyteen liittyviä ajatuksia ja niiden yhteyttä tunteisiin ja käyttäytymiseen. Jos nuori saa apua, mahdollisuudet hyvään tulevaisuuteen kasvavat merkittävästi.

Koulutusta Ugandan pakolaisasutusalueelle

Kirkon Ulkomaanapu tekee työtä Ugandassa kuudella pakolaisasutusalueella. Koulutushankkeiden avulla parannetaan koulutuksen saatavuutta rakentamalla uusia ja turvallisia luokkahuoneita, järjestämällä kouluun paluuseen kannustavia kampanjoita ja lisäämällä tietoa koulutuksen tärkeydestä sekä jakamalla oppimateriaaleja ja hygieniapakkauksia.

Koulutuksen laatua parannetaan opettajankoulutuksella, tarjoamalla psykososiaalista tukea ja opinto-ohjausta sekä mahdollistamalla pääsyä korkeakouluopintoihin yliopistostipendien avulla.

Koulutustyötä tehdään kaikilla tasoilla: varhaiskasvatuksesta perus- ja toisen asteen koulutukseen sekä ammatilliseen koulutukseen. Lisäksi Kirkon Ulkomaanavun hankkeissa on huomioitu erityistä tukea tarvitsevat oppilaat, joille mahdollistetaan erityisopetusta sekä nopeutettua koulutusohjelmaa, jotta nuoret, joiden koulutie on jäänyt pakolaisuuden vuoksi kesken, voivat kiriä kiinni ikätovereitaan.

Apu menee perille

  • Suomen ev.-lut. seurakunnat: n. 20 % keräystuotosta jää keräävälle seurakunnalle monipuoliseen avustus- ja auttamistoimintaan.
  • HelsinkiMissio: n. 20 % tuotoista suunnataan vuosittain valittavaan, vaihtuvaan kohteeseen Suomessa. Vuoden 2024 kumppanina toimii HelsinkiMissio.
  • Kirkon Ulkomaanapu: n. 60 % keräystuotosta ohjataan Kirkon Ulkomaanavun katastrofiavun kautta kansainväliseen apuun

*Tämä perustuu School to Belong -yksinäisyyskyselyyn. Lisätietoja: www.helsinkimissio.fi/uutinen/school-to-belong-yksinaisyyskysely-2023/

Lisätietoja