Ilmoitukset

Kirkkovaltuuston kokousten esityslistat julkaistaan viimeistään seitsemän (7) päivää ennen ilmoitettua kokouspäivää. Muiden toimielinten kokousten esityslistat julkaistaan viimeistään viisi (5) päivää ennen ilmoitettua kokouspäivää. 

Pöytäkirjat julkaistaan pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen, yleensä viikon kuluessa kokouspäivästä. 

Päivä, jona pöytäkirja on julkaistu verkossa ja mahdolliset muutokset pöytäkirjan nähtävillä oloon ilmoitetaan verkossa kunkin toimielimen osalta.

Jos pöytäkirjasta puuttuu pykälä, se sisältää asioita, joita ei julkaista:

  • henkilöön liittyvä yksityinen asia
  • yksityisyyden suojaan liittyvä asia
  • salassa pidettävä asia. 

Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan Domus-palvelussa, osoitteessa Domus.evl.fi