Korkalovaara-Ounasjoki

Vuoden 2015 alusta lukien Korkalovaara ja Ounasjoki muodostavat yhden yhteisen toiminnallisen ja hallinnollisen alueen.

Korkalovaaran toiminnallinen alue:

Länsikangas, Mäntyvaara, Vaaranlaki, Santamäki, Jääskeläinen, Korkalovaara, osa Sahanperää, Lapinrinne, Vennivaara, Ylikylä. Alueraja Keskikaupungin alueeseen kulkee Rinteentieltä ylös Miehentie 10 entiselle koululle  ja siitä Sahanperälle.

Toiminnallinen keskus on Korkalovaaran kappeli.

Rovaniemen kaupungin verkkosivuilta muuta tietoa kaupunginosista.

Ounasjoen kylät sijoittuvat kauniin Ounasjoen rantamaisemiin sekä vaaranäkymiin Pellontien varrella. Ounasjoella on kolme kappelia (Sinettä, Meltaus ja Maijanen), joissa on myös muita seurakuntatiloja. Toiminnallinen keskus on Sinettä.

Rovaniemen kaupungin verkkosivuilta muuta tietoa Ounasjokivarren alueesta

Korkalovaara

Seurakuntapiirissä pyritään arkiseen toimintaan, johon ajoittain tuodaan lisämausteeksi uusia ulottuvuuksia. Yhdessä kristillisten järjestöjen ja paikkakunnan muiden seurakuntien kanssa järjestetään vuoden varrella useita tapahtumia. Lisäksi on monia yhteistapahtumia seurakunnan eri työmuotojen kanssa.

Korkalovaaran Pinja kappeli on alueen toiminnallinen keskus, kokoontumisia on myös Ylikylän koululla. Messu kokoaa väen Korkalovaaran kappeliin ”Pinjan alle” säännöllisesti sunnuntaisin klo 13. Viikolla kappelissa on tarjolla toimintaa kaikenikäisille.

Ounasjoki

Ounasjokivarren toiminnassa keskitytään kokoontumisiin Sanan ja sakramenttien äärelle sakraalitiloissa. Myös rukoushiljaisuuden perinteestä ammennetaan voimaa arkiseen elämään.

Alueen ihmisten ikääntyminen vie hartaus- ja jumalanpalveluselämää yhä enemmän myös vanhusten luo koteihin ja hoitokoteihin. Kotikäynnit ja ikäihmisten kerhot ovat alueen diakonian painopisteenä.

Lapsi- ja nuoriso- ja rippikoulutyössä toimitaan yhteistyössä kaupungin toimijoiden kanssa. Tavoitteena on, että lapsi ja nuori tuntisi seurakunnan ”kodikseen” yhdessä perheensä kanssa.

Mikäli sinulla herää kysyttävää toimintaan tai tapahtumiin liittyen, ole yhdeydessä työntekijöihin.