Työalojen johtokunnat vuosiksi 2023-2026

Seurakunnan toimintaa johdetaan matriisiorganisaationa, jossa on neljä toiminta-aluetta sekä neljä työalaa, jotka yhtäältä tukevat alueellista seurakuntatyötä, mutta toisaalta toteuttavat laaja-alaisesti omaa erityistyötään. 

Työaloja johtavat kirkkovaltuuston nimeämät johtokunnat neljä vuotta kerrallaan (valtuustokausi).
Työalojen asioiden esittelystä johtokunnissa vastaavat ko. työalojen johtavat viranhaltijat.

Johtokunnat valitsevat puheenjohtajat keskuudestaan.