Rovaniemen seurakunnan ympäristöstrategia

Rovaniemen seurakunnan ympäristöstrategian perusteena on usko kolmiyhteiseen Jumalaan. Rovaniemen seurakunta organisaationa ja sen jokainen työntekijä pyrkii toimimaan esimerkillisesti ympäristön hyväksi toteuttaen ihmiselle Raamatussa annettua tehtävää luomakunnan viljelijänä ja varjelijana. Tavoitteena on pitää huolta luomakunnasta siten, että myös tulevilla sukupolvilla on mahdollisuus iloita Jumalan käden jäljestä Lapin luonnossa.

Rovaniemen seurakunta pyrkii kaikessa toiminnassaan minimoimaan aiheuttamansa ympäristökuormituksen. Ympäristökysymykset, lainsäädäntö ja eettiset arvot otetaan huomioon suunnittelussa, taloudessa, toiminnassa ja arvioinnissa osana normaalia päätöksentekoa kaikilla työalueilla.

Seurakunnan toimintaa kehitetään jatkuvasti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävämpään suuntaan.

Koko henkilökunnalle annetaan suunnitelmallisesti koulutusta ympäristöasioissa. Myös luottamushenkilökoulutuksessa huomioidaan ympäristöasiat. Kirkkoneuvosto huolehtii ympäristöohjelman koordinoinnista ja seurannasta sekä voi asettaa tähän toimikunnan ja työryhmiä.

Julistuksessa ja kasvatuksessa herätetään seurakuntalaisten vastuuta luomakunnasta kaikilla työaloilla. Korostetaan, että vastuun kantaminen ympäristöstä nousee kristillisestä uskosta.

Ympäristömyönteiset hankintaohjeet

Rovaniemen seurakunnan ympäristödiplomin logo violetilla pohjalla.