Rovaniemen seurakunnan virallinen ilmoitustaulu

Seurakunnan päätöksenteon asiakirjoista julkaistaan:

  • Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat
  • Hauta- ja kiinteistötoimen, julistustyön, kasvatustyön, palvelutyön ja yhteisjohtokuntien esityslistat ja pöytäkirjat.
  • Viranhaltijapäätökset


Ilmoitus toimielinten päätösten nähtävillä olosta 

Rovaniemen seurakunnan toimielinten päätökset ovat nähtävillä viimeistään kahdeksannesta päivästä kokouksesta lukien joko 21 tai 37 päivän ajan.

Ilmoitus viranhaltijapäätösten nähtävillä olosta 

Rovaniemen seurakunnan johtavien viranhaltijoiden muutoksenhakukelpoiset päätökset ovat nähtävillä päätöspäivästä lukien 21 päivän ajan. 

Muutoksenhakumenettely ja ohjeet  

Muutoksenhakuohjeet voi katsoa ensisijaisesti pöytäkirjoista. Voit lukea lisää myös Muutoksenhaku -sivulta tästä linkistä.