Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa. Se päättää seurakunnan toiminnasta ja taloudesta talousarviovuosittain kuin myös useamman vuoden suunnitelmina.

Kirkkovaltuusto päättää myös perustettavista viroista, kirkkojen ja toimitilojen rakentamisesta sekä omaisuuden myynnistä. Kirkkovaltuusto valitsee myös vakituiset papit (kappalaiset). Kirkkovaltuustoa johtaa sen keskuudestaan valitsema puheenjohtaja. Rovaniemen seurakunnan valtuustossa on 33 paikkaa. Kirkkovaltuusto valitaan joka neljäs vuosi seurakuntavaaleilla, joissa äänioikeutettuja ovat kaikki 16 vuotta täyttäneet seurakunnan konfirmoidut jäsenet. Kirkkovaltuuston kokous on julkinen ja kaikille avoin.

  • Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Miikka Keränen.
  • Varapuheenjohtaja Maarit Simoska.
  • Kirkkovaltuuston sihteerinä toimii hallintosihteeri.

Kirkkovaltuuston jäsenet


Seurakuntaväen laajapohjainen valtuustoryhmä

Ahlsved Lotta, Blanco Sequeir Sanna, Henttunen Matti, Jokela Ville-Pekka, Kerola Raili, Keränen Miikka, kirkkovaltuuston puheenjohtaja, Kotilainen Timo, Miettunen Raimo, Nirkkonen Jaakko, Niukkanen Kimmo, Ovaskainen Hannu, Salo Heikk, Soini Eepu.


Keskustalaisen seurakuntaväen valtuustoryhmä

Erola Hannu, Heikkilä Anitta, Huhtalo Kaisu, Karvo Seija, Lehto Pekka, Lehtola Terttu, Riikola Antti, Saulio Antero, Simoska Maarit, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, Stålnacke Mirja, Särkioja Sauli, Trög Sakari


Kirkko kuuluu kaikille -valtuustoryhmä

Forsman Arvo, Harju-Autti Leena, Kaasinen Markku, Keihäskoski Petri, Luoma-aho Terttu, Ollila Marko


Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä

Sulasalmi Reijo, Suopajärvi Kate