Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa. Se päättää seurakunnan toiminnasta ja taloudesta talousarviovuosittain kuin myös useamman vuoden suunnitelmina.

Kirkkovaltuusto päättää myös perustettavista viroista, kirkkojen ja toimitilojen rakentamisesta sekä omaisuuden myynnistä. Kirkkovaltuusto valitsee myös vakituiset papit (kappalaiset). Kirkkovaltuustoa johtaa sen keskuudestaan valitsema puheenjohtaja. Rovaniemen seurakunnan valtuustossa on 33 paikkaa. Kirkkovaltuusto valitaan joka neljäs vuosi seurakuntavaaleilla, joissa äänioikeutettuja ovat kaikki 16 vuotta täyttäneet seurakunnan konfirmoidut jäsenet. Kirkkovaltuuston kokous on julkinen ja kaikille avoin.

  • Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Jari Paksuniemi.
  • Varapuheenjohtaja Pekka Lehto.
  • Kirkkovaltuuston sihteerinä toimii hallintosihteeri.

Kirkkovaltuuston pöytäkirjat löydät sekä tämän sivun lopusta, että tästä linkistä