Kuva ruusuista nuottivihon päällä.

Laulusta ja musiikista iloa elämään

Musiikin merkitys seurakunnan elämässä perustuu Lutherin käsitykseen siitä, että Jumalan Henki voi toimia myös musiikin kautta. Niinpä kirkkomusiikki liittyy luontevasti lähes kaikkiin seurakuntamme toimintamuotoihin tavoittaen seurakuntalaisia laaja-alaisesti.

PopUp-kuorotoiminta

 

 

Seurakunnan kanttoreiden tavoitteena on kappeleiden jumalanpalveluselämän elävöittäminen musiikin keinoin. Kappeleiden alueella asuu paljon musiikin harrastajia, innokkaita laulajia ja entisiä kuorolaisia. Seurakunta aktivoi näitä musiikin harrastajia sekä tarjoaa mahdollisuuksia matalan kynnyksen kokemukselle yhdessä musisoinnista.

 

PopUp-kuoro tarjoaa mahdollisuuden kuorossa laulamiseen sellaisille, joilla ei ole syystä tai toisesta mahdollisuutta sitoutua säännölliseen harjoitusaikatauluun.

 

Kuorot kokooontuvat kappelille tuntia ennen jumalanpalvelusta ja harjoittelevat kaksi tai kolme laulua jumalanpalvelukseen. Laulut voivat olla esimerkiksi entisille kuorolaisille tuttua kirkkokuoromateriaalia, mutta myös uutta ja innostavaa, kuitenkin tarpeeksi helppoa materiaalia. PopUp -kuoroon ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

 

Kevään aikana saatujen kokemusten perusteella PopUp -kuorotoimintaa mahdollisesti jatketaan ja kehitetään myös tulevina toimintakausina. Jos innostuneita laulajia löytyy, on PopUp -kuorotoiminnasta mahdollista tulevina toimintakausina tehdä pysyvä osa aluekappeleiden musiikki- ja jumalanpalveluselämää.

 

Lisätietoa antaa kanttori laura.alasaarela@evl.fi tai 040-3566225

Haluatko laulaa tai soittaa?

Tietoa kuoroista ja musiikkitoiminnasta. 

"Mikä voisi olla minun juttuni?"