Katsomuskasvatus


Teemme katsomuskasvatusyhteistyötä Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa.  

Voit olla meihin yhteydessä kaikkiin katsomuskasvatukseen liittyvissä kysymyksissä.  

Seija Luomaranta, lapsityönohjaaja, 040 7317 987, etunimi.sukunimi@evl.fi  

 

Elina Rask-Litendahl, lapsi- ja perhetyön pappi, 040 7341 575, etunimi.sukunimi@evl.fi 

Elina Rask-Litendahlin  kasvokuva

 

 

 

 

Katsomuskasvatusyhteistyö  

Katsomuskasvatuskumppanuuden tavat voi jaotella Opetushallituksen ja Kirkkohallituksen muotoileman Kumppanuuden korit -mallin mukaisesti.  

Seurakunta varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitoksen kumppanina

Ohessa linkki korimalliin sekä lyhyt esittelyvideo: 

LINKKI KORIMALLIIN   

LINKKI VIDEOON 

 

Kumppanuuden korit ja monet mukavat yhteistyömahdollisuudet 

Kumppanuuden korien sisällä on paljon yhteistyömahdollisuuksia. Seuraavassa tiivistelmä kunkin korin sisällöstä sekä esimerkkejä siitä, miten niiden sisältöä voidaan Rovaniemellä soveltaa. 

 

Kori I: Yleissivistävä opetus 

Ensimmäiseen koriin kuuluu yleissivistävä opetus paikallisen Vasun mukaan. Seurakunta on yksi oppimisympäristö ja seurakunnan työntekijä on paikalla oman alansa asiantuntijana. Pedagoginen vastuu on aina varhaiskasvatusyksikön työntekijöillä. Tämän korin sisältö ei sisällä uskonnon harjoittamista, joten kaikki lapset voivat osallistua tapahtumiin.  

Esimerkkejä Rovaniemellä:  

Kirkkoseikkailu on elämyksellistä tutustumista kirkkoon ja kappeleihin.   

Pääsiäiskertomuksessa ja joulukertomuksessa käydään läpi kristittyjen tärkeimpien juhlien tapahtumia sekä perinteitä. Seurakunnan työntekijä tulee pyydettäessä kertomaan kertomuksen varhaiskasvatusyksikköön. 

Pääsiäisvaelluksella ja jouluvaelluksella kuljetaan ryhminä pääsiäisen ja joulun tapahtumista kertovien pysäkkien läpi. Draama perustuu Raamatun kertomuksiin. 

 

Kori II: Perinteiset juhlat 

Toiseen koriin sisältyvät varhaiskasvatuksen joulu- ja kevätjuhlat. Nämä tilaisuudet eivät sisällä uskonnon harjoittamista. Uskontoon viittaavat juhlatraditiot ovat osa suomalaista kulttuuria. Yksittäisen virren laulaminen ei tee tilaisuudesta uskonnollista. 

Esimerkiksi Rovaniemellä:  

Varhaiskasvatuksen työntekijät voivat hakea näihin juhliin roolivaatteita ja muuta rekvisiittaa lainaksi seurakunnan lapsi- ja perhetyöltä juhlan voi viettää seurakunnan tiloissa. Seurakunnan lapsi- ja perhetyö varaa tilan ja tämä työntekijä on tapahtumassa mukana lyhyen ajan. Myös Paaniemen majaa voi varata tällä tavoin päiväretkiä varten.  

 

Kori III: Uskonnolliset tilaisuudet 

Kolmannessa korissa on uskonnon harjoittaminen positiivisen uskonnonvapauden periaatteella. Näistä tilaisuuksista viestitään ajoissa koteihin ja niihin on aina oltava huoltajien lupa. Lisäksi niille lapsille, jotka eivät osallistu, järjestetään varhaiskasvatuksen toimesta vastaavan kaltainen tilaisuus samaan aikaan.  

Esimerkkejä Rovaniemellä:  

Enkelikirkot, joulukirkot, pääsiäiskirkot, kevätkirkot.  

Lastenkirkot sisältävät Raamatun kertomuksen elämyksellisesti kerrottuna, lasten virsiä, laululeikkejä, sekä lapsille sopivia rukouksia. Ne kestävät alle puoli tuntia ja ovat aina seurakunnan tiloissa. 

 

Kori IV: Kasvu ja hyvinvointi 

Neljäs kori sisältää yhteisölähtöistä ja tasavertaista kumppanuutta, työhyvinvoinnin tukemista ja se toteutuu aina katsomusten kirjoa kunnioittaen.  

Esimerkkejä Rovaniemellä:  

Katsomuskasvatuskoulutus, Deep Talk -koulutus, PIKI-koulutus, tuki kriistitilanteissa.

Seurakunta tilaa varhaiskasvatusyksikköjen käyttöön Pieni on suurin -varhaiskasvattajan lehden.       

 

Varhaiskasvatuksen pedagoginen asiantuntija jakaa varhaiskasvatusyksiköiden johtajille kahdesti vuodessa seurakunnan lapsi- ja perhetyön lähettämän kirjeen, jossa kerrotaan varhaiskasvatusyksiköiden ryhmille sopivista tapahtumista. Kirje tulee sähköpostin liitteenä ja yksikön johtaja voi tulostaa sen oman talon käyttöön. Seurakunnan tilaama Pieni on suurin -lehti jaetaan varhaiskasvatusyksikköjen johtajien kokouksien yhteydessä.

 

Ajankohtaista tietoa ja materiaalia katsomuskasvatuksen pedagogiseen kehittämistyöhön:

Kasvuakatsomuksesta.fi