Kehitysvammaistyö

Kehitysvammaistyötä tehdään seurakunnassa yhteistyössä eri viranomaisten, erityisesti alan järjestöjen kuten Kehitysvammaisten Tukiliiton ja Kehitysvammaliiton kanssa kehitysvammaisten omaehtoiseen selviämisen ja elinolosuhteiden parantamiseksi. Lisätietoa kehitysvammaistyöstä löydät tästä linkistä.


Diakonissa, kehitysvammaistyö
Saarenkylä-Nammankylät-Yläkemijoki

Saarenkylä-Nammankylät Poissa 31.1. 2019 saakka. Sijaisena toimii Liisa Väänänen, puhelin 040 7041190


Vt. Lapin seurakuntien kehitysvammaistyön pappi
Seurakuntatyön erityispalvelut